...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Raad NOP niet overtuigd van zorgplan

01-10-2019 16:45
De gemeenteraad van Noordoostpolder is er nog niet van overtuigd dat de zorg in het gebied ook echt beter wordt door de aanbevelingen van zorgverkenner Bas Leerink. De raad wil graag meer concrete voorstellen om de spoedzorg en acute verloskunde voor Noordoostpolder en Urk te verbeteren.
 
Dat bleek maandagavond tijdens een commissievergadering over het advies van Leerink. De door minister Bruins (Medische Zorg) aangestelde verkenner heeft dit voorjaar onderzocht hoe de zorg in Flevoland na het omvallen van de MC IJsselmeerziekenhuizen op korte en lange termijn het beste kan worden georganiseerd.

Een deel is ingevuld door St Jansdal in Lelystad en Antonius in Emmeloord, maar volledige terugkeer van spoedeisende hulp en acute verloskunde is volgens Leerink te duur en daarmee onhaalbaar. Leerink zei in juli in zijn advies dat meer moet worden ingezet op technologische en organisatorische vernieuwingen, waardoor mensen dichtbij huis zorg kunnen krijgen.

Uitkomsten proefprojecten onzeker
De SP is er niet van overtuigd dat die vernieuwingen ook echt gaan werken. Er lopen wel diverse proefprojecten, maar wat daarvan voor Noordoostpolder kan worden gebruikt staat niet vast. De PvdA mist ook concrete voorstellen voor wat er in de komende vijf jaar kan worden verbeterd, maar mist ook een 'stip aan de horizon' over hoe de situatie er in 2030 en 2040 uit moet zien.

ONS Noordoostpolder vindt dat veel meer moet worden ingezet op herstel van de zogeheten tweedelijns zorg, ofwel de ziekenhuiszorg.

Wethouder gaat voor maximaal haalbare
CDA-wethouder Marian Uitdewilligen gaat voor het maximaal haalbare. Zij probeert namens de gemeente aan de op te richten Zorgtafel Flevoland voor elkaar te krijgen dat de spoedzorg en verloskunde zo goed mogelijk worden georganiseerd. Verder moet er in Noordoostpolder echt iets voor kwetsbare groepen en ouderen worden opgezet, waarbij huisartsen en ziekenhuizen meer samenwerken.

Het is aan de zorgaanbieders en verzekeraars om dat te regelen. De gemeenten praten weliswaar mee aan de Zorgtafel, maar hun invloed is beperkt. Ook wat er met het advies van Leerink gebeurt is niet aan de gemeenteraden, maar aan de Tweede Kamer. Daarom hebben Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Dronten een gezamenlijk lobbydocument opgesteld, waarin ze hun actiepunten voor de Kamer nog eens op een rij zetten. Die praat in november over het advies.

Per inwoner 25 euro betalen voor spoedzorg en verloskunde
Tijdens de commissievergadering pleitte inspreker Peter Blaauw van de stichting NOP Care ervoor dat de gemeente het Dokter Jansencentrum weer verkoopt. De gemeente kocht het pand in januari na het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen voor 4,5 miljoen euro.

Met de opbrengst van naar schatting vijf miljoen euro kan de spoedzorg en verloskunde weer worden georganiseerd, denkt Blaauw. Die zorg in de benen houden, kost volgens hem anderhalf miljoen euro per jaar.
Naast de vijf miljoen als startkapitaal zou elke inwoner van Noordoostpolder en Urk omgerekend 25 euro per persoon moeten afdragen om deze zorg te behouden, zo stelde Blaauw voor. Een vrijwel identiek plan was maandag al door ONS gepresenteerd.

Het voorstel kon op weinig bijval rekenen. PvdA en SP noemden het ongewenst dat inwoners van Noordoostpolder en Urk nog eens extra voor zorg zouden moeten betalen, terwijl ze al hun zorgverzekering en eigen risico moeten dragen. De ziekenhuizen en verzekeraars moeten hun verantwoordelijkheid maar nemen. De echte oplossing is volgens de SP een wijziging van het zorgstelsel. Wethouder Uitdewilligen was ook niet enthousiast over het plan van NOP Care.

Gemeente helpt bij werving huisartsen
De wethouder zei dat de gemeente meehelpt om het aanstaande tekort aan huisartsen in Noordoostpolder aan te pakken. Samen met huisartsenorganisatie Medrie helpt zij met de werving van nieuwe artsen. Daarbij is er ook steun voor de partner van de dokter, zodat die in de polder ook snel ander werk kan vinden.

(c) bron Omroep Flevoland