...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Raad steunt Motie ONS onderzoek verlichte fietspaden Wellerwaard

26-09-2017 12:58

Een ruime meerderheid steunde de motie van de ONS fractie maandagavond om een onderzoek te vragen naar verlichting op de parkeerplaats van de Wellerwaard en de fietsroute naar Emmeloord.

Volgens raadslid Arjan van de Beek is de verlichting nodig: 'In de eerste plaats moet de parkeerplaats bij de Wellerwaard zo snel mogelijk verlichting krijgen. Die plek, waar veel mensen komen, is nu aardedonker zodra de zon is verdwenen. Daarnaast willen we graag dat de gemeente zelf goed gaat kijken waar precies verlichting langs de weg moet komen. Op basis van die gegevens kan er dan een beslissing genomen worden met betrekking tot kosten, traject en welke vorm van verlichting'.

'We beseffen heel goed dat er meer locaties in de Noordoostpolder zijn waar bijvoorbeeld de verkeersveiligheid in het geding is. Waar ook verlichting op z'n plek is, waar een fietspad aangelegd moet worden of dat de huidige situatie aangepast moet worden. Alleen in Emmeloord al zijn daar voldoende voorbeelden van. Daar zijn we op dit moment ook mee bezig dit in kaart te brengen. Wij zien deze motie als een goed begin om meer aan de verkeersveiligheid in de Noordoostpolder te doen', aldus Van de Beek.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/151713/noordoostpolder-onderzoek-naar-verlichting-fietsroute-wellerwaard