...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Sacha Werkman in debat in vrouwencentrum Emmeloord

16-03-2018 14:23

Bekend maakt bemind!

Dit gezegde was het uitgangspunt van deze ochtend in het Vrouwencentrum van Emmeloord. Sacha Werkman van ONS Noordoostpolder heeft ONS wat bekender gemaakt bij deze dames en naar verwachting dus ook wat beminder.

Twee heikele onderwerpen die naar voren kwamen waren
1. Meer subsidie naar het Vrouwencentrum 
2. Meer opvang van vluchtelingen

Waar iedere partij met het gele ‘voorbriefje wapperde' was ONS de enige die met het rode ‘tegenbriefje' wapperde.

Mooi moment om uit te leggen waarom ONS dat dan niet wil. Wij gaan uit van zelfstandigheid en eigen kracht. Niet alleen de vrouwen van het Vrouwencentrum dienen zelfstandig te worden, ook voor het Vrouwencentrum wordt het volgens ONS tijd om op eigen benen te staan. Meer subsidie past daar niet bij. Voor wat betreft de vluchtelingen, integratie is bij ONS het toverwoord. Integratie blijkt nu al moeilijk, lukt in veel gevallen zelfs niet. Als er nog meer vluchtelingen bijkomen, komt dat volgens ONS de integratie niet ten goede. Vandaar dat wij alleen het door het Rijk opgelegde aantal vluchtelingen in de Noordoostpolder wil opvangen.

Door de politieke ochtend in het Vrouwencentrum neemt ONS Noordoostpolder aan dat zij zich hierdoor iets bekender en daardoor ook beminder heeft gemaakt bij de vrouwen van het Vrouwencentrum. Ondanks het rode ‘tegenbriefje'..

 

Wie is Sacha Werkman?

Sacha Werkman, nummer drie op de kieslijst ONS. Ik ben geboren en getogen in Emmeloord. Voor mijn studie aan de Erasmus Universiteit heb ik een tijdje in Rotterdam gewoond. Als afgestudeerd bedrijfskundige ben ik weer teruggekeerd naar Emmeloord. Hier ben ik gaan samenwonen met mijn vriend. Wij zijn inmiddels ruim dertien jaar bij elkaar. Momenteel ben ik als zelfstandige werkzaam als bedrijfsadviseur. Ik voer levensvatbaarheidsonderzoeken uit voor startende en gevestigde ondernemers en beoordeel financieringsaanvragen voor ondernemers.

Ik heb me bij ONS aangesloten omdat ik iets wil doen voor de samenleving. Ik heb al de nodige ervaring als raadslid. Waar ga ik mij nu voor inzetten de komende vier jaar? Overheidsfinanciën en de rekenkamer blijven belangrijk. De leesbaarheid van de jaarstukken is veel duidelijker geworden. Gelukkig maar, want zo is voor iedere inwoner van de Noordoostpolder helder wat er aan middelen binnenkomt, waar dat vandaan komt en waar dat aan besteed wordt. Het is aan ons als raad om te controleren of dit correct is gebeurd en binnen de gestelde kaders. De raad ontvangt vanuit het college diverse voorstellen om beleid te maken en geld uit te geven. Om na te gaan of die procedures en projecten wel verlopen zoals ze horen te lopen is er onder andere de rekenkamer. Om meer van dergelijke onderzoeken uit te kunnen voeren pleiten wij onder andere voor in ieder geval een gelijkblijvend budget, maar bij voorkeur een hoger budget voor de rekenkamer. Verder zal ik mij onder meer gaan inzetten voor het tegengaan van de komst van coffeeshops in de Noordoostpolder. De komst van een coffeeshop heeft volgens ons namelijk een aanzuigende werking op criminelen. Openbare orde en veiligheid staan bij ons hoog in het vaandel. Meer blauw op straat is voor ONS dan ook van groot belang.
Uiteraard is bovengenoemde slechts een klein deel van ons verkiezingsprogramma. Een uitgebreider overzicht is dan ook te lezen in ons 25-punten plan en het programma zelf. Ik hoop dan ook dat ik u mag vertegenwoordigen om onze standpunten te realiseren.