...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Schokland: mooi plan, met lastige technische en financiële obstakels

20-12-2017 15:07
Op 18 december 2017 spraken we, in de commissie Samenlevingszaken, over Schokland. Het College wil hier, samen met Het Flevo-Landschap, een nieuw Wereld Erfgoed Centrum (WEC) bouwen en Nieuwe Natuur (NN) creëren.
Het plan is ambitieus. Het WEC zal 6,6 Miljoen kosten. Voor de aanleg van NN moeten we rekenen op nog eens vijf keer dat bedrag.
ONS vindt het fantastisch dat er initiatieven zijn om de Noordoostpolder toeristisch op de kaart te zetten, met de steun van een Unesco Werelderfgoed.
ONS heeft echter moeite met de technische en financiële obstakels.
De vork zit als volgt in de steel.
Om te beginnen moet het Cultuurbedrijf het WEC exploiteren en deels financieren. Hierdoor ontstaat zoveel druk op zijn begroting, dat andere zaken die het Cultuurbedrijf wil uitvoeren mogelijk voor lange tijd op de plank blijven liggen.
Als het gaat om de NN zijn er grote vraagtekens. De financiering van rijkswege is nog helemaal niet zeker (al geeft het College aan dat er 325 miljoen euro extra beschikbaar is gekomen voor werelderfgoed en monumenten). In het geval dat dit geld niet komt, trekt uitvoerder en medefinancier Flevo-Landschap zich terug en is er dus geen project. Dilemma is wel dat het Rijk niet over de brug komt als de gemeente haar deel niet levert.
Een hydrografisch rapport geeft aan dat de beoogde vernatting van het gebied problemen kan opleveren in aangrenzende agrarische percelen. Het Waterschap geeft aan dat alles is berekend voor het volledige project. Als het project om financiële redenen niet volledig kan worden uitgevoerd, dan moeten nieuwe berekeningen worden gemaakt.
De betrokken boeren zitten niet op één lijn bij het deels realiseren van het project. Ook bij het wel realiseren van het project, wordt al vooruitgelopen op planschade claims.
Ten slotte werd aangegeven dat veel archeologische schatten op 1,3 meter boven het waterniveau liggen in een zandduin op kavel E170. Het is zeer de vraag of vernatting deze schatten zal cultiveren. Wellicht is opgraven en tentoonstellen in het WEC of op een vrijgekomen schuur een optie.
ONS is van mening dat het goed is om het verhaal van Schokland en de strijd tegen het water te blijven vertellen. Laat daar geen misverstand over bestaan. Over de waarde van NN in combinatie met het WEC zijn we echter minder positief.
ONS vindt wel dat plannen met uitgaven in deze orde van grootte zo veel beslag op middelen leggen (bij zowel gemeente als Cultuurbedrijf) dat een sluitende businesscase en een solide afdekking van risico’s bij aanleg en exploitatie onmisbaar zijn. Tot op heden missen we deze zaken. In de huidige vorm zullen wij het raadsvoorstel niet ondersteunen.
 
(VUL ONDERSTAANDE ENQUETE IN!)
Op 18 december 2017 spraken we, in de commissie Samenlevingszaken, over Schokland. Het College wil hier, samen met Het Flevo-Landschap, een nieuw Wereld Erfgoed Centrum (WEC) bouwen en Nieuwe Natuur (NN) creëren.
Het plan is ambitieus. Het WEC zal 6,6 Miljoen kosten. Voor de aanleg van NN moeten we rekenen op nog eens vijf keer dat bedrag.
ONS vindt het fantastisch dat er initiatieven zijn om de Noordoostpolder toeristisch op de kaart te zetten, met de steun van een Unesco Werelderfgoed.
ONS heeft echter moeite met de technische en financiële obstakels.
 
De vork zit als volgt in de steel.
Om te beginnen moet het Cultuurbedrijf het WEC exploiteren en deels financieren. Hierdoor ontstaat zoveel druk op zijn begroting, dat andere zaken die het Cultuurbedrijf wil uitvoeren mogelijk voor lange tijd op de plank blijven liggen.
Als het gaat om de NN zijn er grote vraagtekens. De financiering van rijkswege is nog helemaal niet zeker (al geeft het College aan dat er 325 miljoen euro extra beschikbaar is gekomen voor werelderfgoed en monumenten). In het geval dat dit geld niet komt, trekt uitvoerder en medefinancier Flevo-Landschap zich terug en is er dus geen project. Dilemma is wel dat het Rijk niet over de brug komt als de gemeente haar deel niet levert.
Een hydrografisch rapport geeft aan dat de beoogde vernatting van het gebied problemen kan opleveren in aangrenzende agrarische percelen. Het Waterschap geeft aan dat alles is berekend voor het volledige project. Als het project om financiële redenen niet volledig kan worden uitgevoerd, dan moeten nieuwe berekeningen worden gemaakt.
De betrokken boeren zitten niet op één lijn bij het deels realiseren van het project. Ook bij het wel realiseren van het project, wordt al vooruitgelopen op planschade claims.
 
Ten slotte werd aangegeven dat veel archeologische schatten op 1,3 meter boven het waterniveau liggen in een zandduin op kavel E170. Het is zeer de vraag of vernatting deze schatten zal cultiveren. Wellicht is opgraven en tentoonstellen in het WEC of op een vrijgekomen schuur een optie.
ONS is van mening dat het goed is om het verhaal van Schokland en de strijd tegen het water te blijven vertellen. Laat daar geen misverstand over bestaan. Over de waarde van NN in combinatie met het WEC zijn we echter minder positief.
ONS vindt wel dat plannen met uitgaven in deze orde van grootte zo veel beslag op middelen leggen (bij zowel gemeente als Cultuurbedrijf) dat een sluitende businesscase en een solide afdekking van risico’s bij aanleg en exploitatie onmisbaar zijn. Tot op heden missen we deze zaken. In de huidige vorm zullen wij het raadsvoorstel niet ondersteunen.
 

Enquête

Bent u voor een investering van 32 miljoen in een nieuw museum Schokland en Nieuwe Natuur (vernatting van het gebied)?

Totaal stemmen: 132