...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Schriftelijke vragen over Cultuurbedrijf

11-03-2015 16:13
Verzoek en vragen van ONS Noordoostpolder aan het College,
  
Graag ontvangt de ONS fractie:
 
1 De jaarcijfers van het Theater 2014  (t/m 31/12/ 2014)
 
2 De jaarcijfers van het voormalige Muzisch Centrum (Winst en verliescijfers / balans) over 2014 vóór de samenvoeging tot het Cultuurbedrijf.
 
3 De jaar/omzetcijfers van het voormalige Museum Schokland (Winst en verliescijfers / balans) over 2014 vóór de samenvoeging tot het Cultuurbedrijf.
 
De schriftelijke motivatie/aanbeveling vanuit de Ambtelijke dienst aan het College waaruit blijkt dat de ‘aannames’ van voornoemde jaarcijfers zijn doorgerekend in die voor het College toentertijds (December2014) genomen besluit.
 
Vraag:
 
1 Op welke wijze en voor welk deel zijn de cijfers van 2014 meegenomen en gewogen in de besluitvorming van het college om het cultuurbedrijf doorgang te laten vinden in 2015?
 
2 Op welke cijfers had het college vertouwen dat de 5% geprognosticeerde omzetstijging per jaar aannemelijk kon worden gemaakt. Graag een onderbouwing op welke cijfers die 5% onderbouwing in relatie tot de thans voorliggende resultaatcijfers van 2014 een 5% omzettoename rechtvaardigde zoals gesteld in de RTG van Augustus en Raad van december 2014.
 
3 Op welke wijze heeft het College de toen bekende zijnde deelcijfers (Theater/MC/MS) over 2014  van invloed laten zijn op de te verwachten en geschetste stijgende omzetcijfers 2016 e.v..
 
4 Zijn bij het collegebesluit in 2014 om het Cultuurbedrijf te verzelfstandigen de verliescijfers van 2012-2013 doorgerekend naar 2014 en hoe verhouden die cijfers zich nu tot het werkelijk resultaat van 2014 (Theater/MCentrum en Museum Schokland)? M.a.w. vallen de cijfers 2014  van het Theater/MC/MS binnen het verwachtingspatroon wat geschetst is in de RTG van september 2014.
 
Namens de fractie ONS Noordoostpolder 
Berthoo Lammers