...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Slapende wethouders en burgemeester die raad misleidt

21-10-2017 16:33

ONS: 10 miljoen risico nemen met wethouders die slapen.

Emmeloord – De fractie van ONS Noordoostpolder is niet tevreden over de uitleg van Burgemeester Aucke van der Werff dat het foutieve raadsvoorstel betreffende Nieuwe Natuur een ‘slip of the pen’ was. ONS is van mening dat een slip of the pen een bewuste fout is, waardoor in dit geval de raad bewust verkeerd is voorgelicht . Burgemeester Van der Werff sprak tijdens de commissievergadering maandagavond een mea culpa uit en gaf aan zijn portefeuille over te dragen aan een wethouder omdat het onderwerp te politiek beladen zou zijn. Bij een simpele ‘slip of the pen’ zou dat niet nodig zijn geweest volgens de fractie.

Volgens fractievoorzitter Berthoo Lammers is er meer aan de hand dan een simpele ‘slip of the pen’: ‘Bij een dergelijk groot project waar 31,5 miljoen euro mee is gemoeid en waar alle mogelijke partijen zoals het Rijk en de provincie bij betrokken zijn is het onmogelijk dat een portefeuillehouder een raadsvoorstel met verkeerde informatie naar de raad stuurt. Het voorstel wordt gecontroleerd door ambtenaren, de directie en de andere collegeleden. In dit geval zou iedereen hebben liggen slapen. Dat lijkt onze fractie onmogelijk. Het kan niet anders dan besloten is het voorstel foutief naar de raad te sturen. De intentie laat zich raden. ‘Er moest een beter onderhandelingspositie worden gecreëerd om de risico’s die zijn aangegaan bij de intentieovereenkomst nog voor het tekenen van de realisatieovereenkomst weg te onderhandelen. Om die reden kunnen we niet voorstellen dat het een slip of the pen, een onbewuste verschrijving, betreft. Dat is namelijk wat de burgemeester zelf heeft aangegeven’.

‘Als we dan gaan nadenken over het feit dat het college de raad bewust verkeerd informeerde, dan is het onbegrijpelijk dat de burgemeester er afkomt met een eenvoudig ‘sorry’. De ONS fractie voelt zich nu, nog meer dan vóór de raadsvergadering misleid. De burgemeester van CDA huize is niet eerlijk geweest, en dat nemen we hem hoogst kwalijk’, aldus Lammers.

In het raadsvoorstel Nieuwe Natuur geeft het college aan dat de financiële risico’s bij onder meer het Rijk en de Provincie zijn belegd. In een eerder door Van der Werff geaccordeerde intentieverklaring liggen deze risico’s overduidelijk bij de initiatiefnemer, de gemeente. Gedeputeerde Staten van Flevoland stuurde een brief met de waarschuwing aan de gemeenteraad waarin staat dat het voorstel niet conform de overeengekomen afspraken tussen de gemeente en andere partners is.  Zou de gemeenteraad het voorstel hebben goedgekeurd, dan zou de gemeente een extra risico lopen dat mogelijk meer dan tien miljoen euro betreft.

EINDE PERSBERICHT