...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Statement ONS Noordoostpolder op functioneren Andries Poppe

29-01-2015 14:43

TWEEDE TERMIJN,

 

Voorzitter,

Gehoord hebbende de beraadslagingen wil de ONS fractie graag het volgende met u delen.

1                    We betreuren het dat de wethouder zo, naar de mening van ONS, slordig en negatief is omgegaan met dit burgerinitiatief van inwoners van de Kennemerlandlaan. Het in het Collegeprogramma en door de Raad omarmde “Passend Organiseren’, te weten in gezamenlijkheid met in dit geval de indieners van het burgerinitiatief te komen tot een naar beide partijen tevreden oplossing, is onvoldoende tot zijn recht gekomen en baad ook zorgen voor de toekomst.

2                    Het had naar de mening van ONS, “Ja tenzij” moeten zijn, of “nee mits”, in plaats van : “ik doe het niet”.  Het college had n.a.v. een nadere verdieping op basis van de juiste financiële cijfers misschien wel een andere afweging kunnen maken.

3                    Wat zou  het mooi geweest zijn als een deel van de kennemerlandlaan in welke vorm dan ook fleurig zou worden deze zomer door een burgerinitiatief. U heeft dat kunnen ervaren enkele jaren geleden bij de entree van Emmeloord vanaf Urk. Een prachtig zonnebloemenveld deed iedereen sowieso al langzamer rijden!

Voorzitter,

Het is buitengewoon jammer dat u uw eigen collegeprogramma op dit punt geweld aan doet, het kan ook niet uw bedoeling zijn geweest. Maar ook wij weten dat het wethoudersambt wordt uitgeoefend in een complexe, politieke, bestuurlijke en ambtelijke omgeving. Zeker in deze tijd. Bij de oordeelsvorming moet de portefeuillehouder immers komen  tot een afgewogen oordeel op basis van een analyse van de verschillende belangen en consequenties. Hiervoor zijn een zekere vorm van sensitiviteit en attitude, een belangrijke kerneigenschappen. Dat is naar de mening van ONS onvoldoende aanwezig geweest bij de besluitvoroming). (gehoord hebbende de beantwoording van de wethouder in de eerste termijn)

Ook in het kader van het inlevingsvermogen: Het meedenken bij het zoeken naar oplossingen vanuit het gezichtspunt van de ander te weten de indieners van dit burgerinitiatief is dat  onvoldoende gebeurd.

 

De ONS fractie betreurt derhalve de gang van zaken op dit agendapunt.