...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Subsidiebeleid onder de loep na debacle met NOPLINC.

11-02-2019 12:18
 ONS houdt het subsidiebeleid tegen het licht na het debacle met Noplinc. © ANP

Subsidiebeleid onder de loep na debacle met Noplinc

Het debacle rond de toekenning van 100.000 euro subsidie voor het levenloos geboren online ondernemersplatform Noplinc is voor de raadscommissie Bestuur, Financiën en Economische Zaken van Noordoostpolder aanleiding om nog eens goed te kijken naar de spelregels voor subsidieverlening

Waar ging het ook alweer om?

Stichting Noppedia heeft 100.000 euro toegezegd gekregen om een website te laten bouwen waarop bedrijven zich kunnen profileren. Via de site moest ook informatie over beschikbare opdrachten, gemeentelijke aanbestedingen, vacatures en stageplaatsen worden uitgewisseld. Vijfhonderd ondernemers zouden zich moeten aansluiten en de site actief moeten gebruiken.

En kwam de site er?

Ja, maar acht maanden later dan was afgesproken en met nog niet de helft van het vereiste aantal deelnemers. Gebruikt wordt de site amper, mede doordat ze niet aan de specificaties voldoet. Gemeente NOP steekt er nu nog eens 20.000 euro in, zodat een nieuwe partij ‘met de kennis van nu’ de site opnieuw kan opbouwen – en daarna ook verkopen aan andere geïnteresseerden.

Had de gemeente de subsidie terug kunnen vorderen?

Ja. De verantwoording van de uitgaven was (veel) te laat en de vereiste resultaten werden niet behaald. In het subsidiebeleid staat echter ook: „Terugvordering van middelen vindt alleen plaats als er zonder goede reden minder dan de afgesproken prestaties zijn gerealiseerd of geen bijdrage aan de afgesproken resultaten wordt geleverd (…).” Dat laat ruimte voor discussie. In het beleid staat eveneens dat wordt gestuurd ‘op betekenisvol resultaat’, onder meer door te monitoren. Dat is in deze zaak niet gebeurd.

Noppedia mag dus de subsidie houden?

Inderdaad. Een hardheidsclausule maakt dit mogelijk. Het college maakte hiervan gebruik omdat het van oordeel is dat het geld juist is besteed en omdat stichting Noppedia nog niet zo bekend was met het subsidiebeleid.

Wat betekent dit voor de toekomst?

De raadscommissie gaat nu bekijken of de subsidieverordening voldoende handvatten biedt om te komen tot een ‘afdoende controlemechanisme’ dat voorkomt dat in een volgende kwestie opnieuw moet worden geconstateerd dat het opgeleverde product niet deugt. Bij grote projecten zouden wel eens tussentijdse toetsmomenten nodig kunnen zijn. Dat is overigens nog steeds geen garantie. De rekenkamer van Noordoostpolder concludeerde in 2016 al dat de gemeente het subsidiebeleid op papier adequaat heeft ingericht, maar dat de richtlijnen in de praktijk lang niet altijd worden gevolgd. „Er wordt niet concreet gestuurd of afgerekend op het behalen van maatschappelijke effecten”, concludeerde de rekenkamer toen. Ook stelde ze vast dat de raad door een gebrekkig zicht op resultaten van verstrekte subsidies ‘onvoldoende in staat is om het subsidieproces te sturen’. De conclusies van toen vormen nog steeds de uitdaging van nu.

 

 
De Stentor