...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Motie versterking Biodiversiteit Noordoostpolder aangenomen.

03-07-2020 14:00

ONS heeft samen met de PvdA SP D66 een motie ingediend om de biodiversiteit te versterken. De beweegredenen, motivering en opdracht aan het college leest u onderstaand.

In het dictum stond: