...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Transitie schuldhulp naar Gemeente NOP

02-06-2019 12:16

Tijdens de Commissie Samenlevingszaken bespraken wij het beleidsplan 
van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening. Ik ben erg blij dat er een degelijk plan 
op tafel ligt. Zo slaat de gemeente Noordoostpolder een nieuwe weg in om zijn inwoners sneller te kunnen helpen om langdurige geldproblemen te voorkomen en te bestrijden.
De gemeente moet dit doen. Dit is een eis vanuit de landelijke overheid.
https://www.internetconsultatie.nl/uitwisseling_persoonsgeg…

 

Tijdens de Commissie heb ik gevraagd aan de wethouder of zij een toezegging wil doen om de raad per kwartaal in te lichten hoe het verloopt en hoe de kosten zich verhouden qua inkoop aan partijen die aan de slag gaan. Zei antwoordde mij dat de monitoring opgenomen is in dit beleidsplan.
Zijn er aanvullingen wenselijk dan kan het in de raad worden aangegeven.

 


De vraag is of dit voldoende is. De praktijk komt met feiten en ik probeer daar boven op te zitten!
De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen vraagt wat aanpassingen in het wetsvoorstel.
Er is bijvoorbeeld niet aangegeven dat burgers ervan op de hoogte worden gehouden dat hun persoonlijke gegevens zijn gedeeld voor vroeg signalering. We zullen ook de privacy (AVG) in dit proces bewaken.

Zie brongegevens; https://www.binnenlandsbestuur.nl/…/ombudsman-uit-zorgen-ov…

Voor mij was het de eerste deelname aan de Raadscommissie Samenlevingszaken namens ONS. Het is leuk om me in een onderwerp te verdiepen. Ik probeer goed om mij heen te kijken, vragen te stellen aan gebruikers, ambtenaren en betrokkenen en op deze manier te helpen om het beleid zo goed mogelijk te maken. Ook is het belangrijk om de mensen in de Noordoostpolder te informeren en in gesprek te gaan om te kijken waar de regels kunnen worden verbeterd of vereenvoudigd.