...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Uitsluiten tweede zorgaanbieder ‘onmogelijke opdracht’

14-11-2018 13:17
ONS diende een motie in om géén tweede zorgaanbieder toe te laten in de Noordoostpolder
Wethouder Uitdewilligen wil ‘absoluut geen twee concurrerende poliklinieken’ in de Noordoostpolder. Uitsluiten van een eventuele tweede zorgaanbieder is echter een ‘onmogelijke opdracht’, zo hield ze maandagavond ONS voor. “Wij gaan daar namelijk niet over”, aldus de wethouder.
ONS wilde nog eens een ‘stevig signaal’ uitsturen in de situatie die is ontstaan na het faillissement van de MC Groep. Volgens fractievoorzitter Berthoo Lammers moet voorkomen worden dat er weer twee zorgaanbieders een plek vinden in de polder. “Daarmee zijn we de afgelopen jaren niets opgeschoten: zo’n situatie willen we niet meer.”
Uiteindelijk beslist de curator echter met welke partijen hij in zee gaat, zegt Uitdewilligen. Goede zorg dichtbij voor de bevolking, vindt zij uiteindelijk het belangrijkste. “Wij hebben ons wel degelijk uitgesproken voor één zorgaanbieder. Mochten het er toch twee worden, dan moet op voorhand de samenwerking goed zijn geregeld.”
Andere partijen stelden dat de gemeenteraad al eerder stelling heeft genomen en wilden vooral met één mond blijven praten. ONS trok daarop de motie in.

 

ONS diende een motie in om géén tweede zorgaanbieder toe te laten in de Noordoostpolder
Wethouder Uitdewilligen wil ‘absoluut geen twee concurrerende poliklinieken’ in de Noordoostpolder. Uitsluiten van een eventuele tweede zorgaanbieder is echter een ‘onmogelijke opdracht’, zo hield ze maandagavond ONS voor. “Wij gaan daar namelijk niet over”, aldus de wethouder.
ONS wilde nog eens een ‘stevig signaal’ uitsturen in de situatie die is ontstaan na het faillissement van de MC Groep. Volgens fractievoorzitter Berthoo Lammers moet voorkomen worden dat er weer twee zorgaanbieders een plek vinden in de polder. “Daarmee zijn we de afgelopen jaren niets opgeschoten: zo’n situatie willen we niet meer.”
Uiteindelijk beslist de curator echter met welke partijen hij in zee gaat, zegt Uitdewilligen. Goede zorg dichtbij voor de bevolking, vindt zij uiteindelijk het belangrijkste. “Wij hebben ons wel degelijk uitgesproken voor één zorgaanbieder. Mochten het er toch twee worden, dan moet op voorhand de samenwerking goed zijn geregeld.”
Andere partijen stelden dat de gemeenteraad al eerder stelling heeft genomen en wilden vooral met één mond blijven praten. ONS trok daarop de motie in.
 

ONS diende een motie in om géén tweede zorgaanbieder toe te laten in de Noordoostpolder. Deze haalde het niet

Wethouder Uitdewilligen wil ‘absoluut geen twee concurrerende poliklinieken’ in de Noordoostpolder. Uitsluiten van een eventuele tweede zorgaanbieder is echter een ‘onmogelijke opdracht’, zo hield ze maandagavond ONS voor. “Wij gaan daar namelijk niet over”, aldus de wethouder.

ONS wilde nog eens een ‘stevig signaal’ uitsturen in de situatie die is ontstaan na het faillissement van de MC Groep. Volgens fractievoorzitter Berthoo Lammers moet voorkomen worden dat er weer twee zorgaanbieders een plek vinden in de polder. “Daarmee zijn we de afgelopen jaren niets opgeschoten: zo’n situatie willen we niet meer.”

Uiteindelijk beslist de curator echter met welke partijen hij in zee gaat, zegt Uitdewilligen. Goede zorg dichtbij voor de bevolking, vindt zij uiteindelijk het belangrijkste. “Wij hebben ons wel degelijk uitgesproken voor één zorgaanbieder. Mochten het er toch twee worden, dan moet op voorhand de samenwerking goed zijn geregeld.”

Andere partijen stelden dat de gemeenteraad al eerder stelling heeft genomen en wilden vooral met één mond blijven praten. ONS trok daarop de motie in.

M O T I E 2018

Onderwerp: Toekomst IJsselmeerziekenhuizen, locatie Emmeloord

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 12 november 2018, gehoord de beraadslagingen,

Constaterende dat (I)

1. De gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder een motie op 25 oktober jl. raadsbreed heeft aangenomen;

2. Het Antoniusziekenhuis Sneek zich, in overleg met de zorgverzekeraars, bereid heeft verklaard de zorg voor patiënten van de MC IJsselmeerziekenhuizen in Noordoostpolder over te nemen;

3. Het college van BenW deze boodschap ook inmiddels extern heeft geventileerd;

Constaterende dat (II)

1. Er op 6 november een brief is verstuurd aan het Zilveren Kruis waarin het college de onderhandelende partijen ruimte biedt om meerdere zorgpartijen toe te laten in de Noordoostpolder;

2. U daarmee een achterdeur openzet voor een tweede aanbieder (kliniek); 

Draagt het college op

1. Duidelijk aan te geven dat de zorgvraag in de Noordoostpolder slechts adequaat en toekomstbestendig kan worden ingevuld als er één kliniek is die daarmee voldoende adherentie basis heeft voor een gezonde bedrijfsvoering.

2. Dat zij het Zilveren Kruis, de Minister en de Curator in kennis stelt van het feit dat de gemeenteraad  van de Noordoostpolder zich uitspreekt tegen de vestiging / voortzetting van een 2de polikliniek door een andere aanbieder. 

en gaat over tot de orde van de dag

 

bron: gemeenteraad Noordoostpolder