...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Uitvoering verkeersbesluit KJ straat - Rotonde Katholieke kerk

18-07-2017 14:50
OOnderwerp: Uitvoering verkeersbesluit
Deze motie heeft betrekking op voorstel nr. 487675
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10 juli 2017,
gehoord de beraadslagingen, 
 
overwegende dat 
1. er een bedrag van € 1.4 mln in de vigerende Grex (Emmeloord Centrum Stadshart De Deel) beschikbaar moet zijn voor verkeerstructuur rondom het centrum;
2. deze € 1.4 mln niet meer aanwezig is in het vigerende bestemmingsplan,
 
van mening dat
1. zonder deze € 1.4 mln de uitvoering van het verkeersbesluit uit 2011 niet meer mogelijk is;
2. de verkeersstructuur een samenhangend geheel is (zie collegebesluit 2011); 
3. dit vastgelegd is in het (vigerende) bestemmingsplan (Emmeloord – De Deel, Stadshart incl. samanhangende besluiten.,
 
verzoekt het college
1. hiervoor hernieuwde dekking voor te zoeken (voorstel: Reserve Beleidsplan);
2. onmiddellijk tot volledige uitvoering over te gaan van het besluit 6282 uit 2011;
3. hierover de raad een planning te doen toekomen;
4. deze uitvoering met financiële onderbouwing op te nemen in het integrale Centrumplan dat in september a.s. aan de raad wordt voorgelegd.
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
OOnderwerp: Uitvoering verkeersbesluit
Deze motie heeft betrekking op voorstel nr. 487675
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10 juli 2017,
gehoord de beraadslagingen, 
 
overwegende dat 
1. er een bedrag van € 1.4 mln in de vigerende Grex (Emmeloord Centrum Stadshart De Deel) beschikbaar moet zijn voor verkeerstructuur rondom het centrum;
2. deze € 1.4 mln niet meer aanwezig is in het vigerende bestemmingsplan,
 
van mening dat
1. zonder deze € 1.4 mln de uitvoering van het verkeersbesluit uit 2011 niet meer mogelijk is;
2. de verkeersstructuur een samenhangend geheel is (zie collegebesluit 2011); 
3. dit vastgelegd is in het (vigerende) bestemmingsplan (Emmeloord – De Deel, Stadshart incl. samanhangende besluiten.,
 
verzoekt het college
1. hiervoor hernieuwde dekking voor te zoeken (voorstel: Reserve Beleidsplan);
2. onmiddellijk tot volledige uitvoering over te gaan van het besluit 6282 uit 2011;
3. hierover de raad een planning te doen toekomen;
4. deze uitvoering met financiële onderbouwing op te nemen in het integrale Centrumplan dat in september a.s. aan de raad wordt voorgelegd.
 
en gaat over tot de orde van de dag