...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

VERNIETIGEND RAPPORT REKENKAMER OVER TOTSTANDKOMING CULTUURBEDRIJF

19-03-2015 16:07
De rekenkamercommissie heeft een vernietigend rapport geschreven over de totstandkoming van het Cultuurbedrijf in Noordoostpolder. Belangrijkste punt van kritiek is dat de regie van de gemeente op het project tekort is geschoten. Verder heeft de gemeenteraad zich te passief opgesteld. In het Cultuurbedrijf zijn theater 't Voorhuys, het Muzisch Centrum, de Kunstuitleen en museum Schokland samengebracht om op die manier te bezuinigen. Volgens de rekenkamer is er bij het maken van de plannen niet gekeken of ze haalbaar zijn en zijn de financiële risico’s onderschat. Verder zijn de kosten en inkomsten slecht onderbouwd en niet getoetst door een onafhankelijke externe partij.
Ook concludeert de rekenkamer dat de kosten van het project Cultuurbedrijf fors zijn geweest. De budgetten voor externe inhuur en frictiekosten waren veel te hoog. De aannames dat de inkomsten vanaf het eerste jaar jaarlijks met gemiddeld 5% zouden stijgen, waren volgens de rekenkamer niet realistisch.
ONS heeft het college (raadsvergadering december 2014) hiervoor gewaarschuwd! 

Lees hier het rapport: Rekenkamerrapport Cultuurbedrijf