...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Vernieuwing in Dagactiviteiten

19-07-2017 14:49

Op 19 juni waren wij bij de bijeenkomst die door de gemeente werd georganiseerd inzake Vernieuwing in Dagactiviteiten. Er waren ongeveer 75 mensen aanwezig (zorgprofessionals, vrijwilligers, buurtwerkers en zorg gebruikers).

De firma Movisie gaf een presentatie over hun rapport Vernieuwing in Dagactiviteiten. Daarna was er ruimte voor een discussie over de invulling en de mogelijkheden voor de toekomst. ONS is van mening dat het goed is dat er activiteiten worden opgepakt. Door activiteiten bestrijden we eenzaamheid, uitsluiting en afstand tot de maatschappij, veel genoemde problemen in de huidige tijd. Door het geven van aandacht aan, en waardering van deze activiteiten helpen we de Noordoostpolder een goede, inclusieve gemeente te zijn. Speciale aandacht is nodig voor de mensen in de dorpen (omdat de afstand tot voorzieningen vaak groter is) en mensen met gecombineerde problemen waarbij het vaak wat minder eenvoudig is om een dagactiviteit te realiseren. 

We hadden de mogelijkheid om mensen uit de praktijk te spreken en te bevragen. Dat hebben we dan ook uitgebreid gedaan. Wij waarderen hun inzet, betrokkenheid en creativiteit en vinden dat zij ondersteuning door de politiek bij hun werkzaamheden verdienen. 
We zien uit naar de verdere ontwikkeling van dit programma.

Namens ONS Noordoostpolder

Martin Mulder