...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Vragen ONS over veiligheid AZC Luttelgeest

17-05-2017 16:05
De fractie van ONS Noordoostpolder heeft maandagavond voorafgaande aan de RTG’s en de raadsvergadering enkele vragen gesteld. Eén van die vragen betreft het AZC in Luttelgeest. 
 
Daar zijn al langere tijd veel incidenten. Het blijkt dat er over heel 2016 gezien meer dan 800 incidenten (812) zijn geweest in het AZC. Meer dan in welk AZC in Nederland ook. Deze incidenten betreffen onder meer het roken op de gang, maar ook veel zwaardere incidenten. En het gaat ONS juist om deze zwaardere incidenten. Het gaat bijvoorbeeld om brandstichting op het terrein (september 2016, bewoner is aangehouden), het gaat om mishandeling (twee bewoners zijn kort geleden veroordeeld) en het betreft aanranding. 
Het is bij iedereen in de wijde omgeving van het AZC bekend dat je ’s avonds niet alleen op de fiets moet gaan. Zeker niet als vrouw of meisje. In welke mate dit onveilige gevoel bij inwoners van de Noordoostpolder terecht is, is ons onduidelijk. Feit is wel het hoge aantal incidenten. We beseffen ook heel goed dat de verantwoordelijkheid op het terrein bij het COA ligt, maar de gemeente is er wel degelijk bij betrokken. De mishandeling vond plaats buiten het AZC en het AZC heeft geen eigen brandweer.
 
Wij vroegen het college hoe er met deze informatie om gegaan wordt. Wat doet het college met deze kennis? Worden de bewoners en begeleiders goed begeleidt? Is de bevolking van Noordoostpolder op enige wijze ‘in gevaar’ geweest en hoe zorgt het college ervoor dat dit niet het geval is (geweest). Wat ONS betreft terechte vragen en zeker geen stempel ‘stemmingmakerij’ waardig zoals de burgemeester dit beoordeelde.
 
De fractie van ONS is dan ook bezorgd. Wij denken dat veel van de incidenten bewust niet naar buiten komen en dat het beeld van het AZC en haar bewoners vooral positief moet blijven. Als dat werkelijk de situatie is, dan is dat wat ONS betreft bijzonder kwalijk. We mogen nooit weglopen van de realiteit. Hoe vervelend die soms ook is.
 
Tot slot willen we benadrukken dat, hoewel wij vinden dat de opvang van vluchtelingen in de eigen regio moet plaatsvinden en dat Nederland strenger moet gaan optreden om de komst van vluchtelingen tot een minimum te beperken, er natuurlijk vluchtelingen zijn die onze hulp hard nodig hebben. En ook moeten krijgen. Vluchtelingen die onze ondersteuning misbruiken verdienen die hulp niet (meer) en moeten direct het land uitgezet worden.
 
De fractie van ONS Noordoostpolder heeft maandagavond voorafgaande aan de RTG’s en de raadsvergadering enkele vragen gesteld. Eén van die vragen betreft het AZC in Luttelgeest. 
 
Daar zijn al langere tijd veel incidenten. Het blijkt dat er over heel 2016 gezien meer dan 800 incidenten (812) zijn geweest in het AZC. Meer dan in welk AZC in Nederland ook. Deze incidenten betreffen onder meer het roken op de gang, maar ook veel zwaardere incidenten. En het gaat ONS juist om deze zwaardere incidenten. Het gaat bijvoorbeeld om brandstichting op het terrein (september 2016, bewoner is aangehouden), het gaat om mishandeling (twee bewoners zijn kort geleden veroordeeld) en het betreft aanranding. 
Het is bij iedereen in de wijde omgeving van het AZC bekend dat je ’s avonds niet alleen op de fiets moet gaan. Zeker niet als vrouw of meisje. In welke mate dit onveilige gevoel bij inwoners van de Noordoostpolder terecht is, is ons onduidelijk. Feit is wel het hoge aantal incidenten. We beseffen ook heel goed dat de verantwoordelijkheid op het terrein bij het COA ligt, maar de gemeente is er wel degelijk bij betrokken. De mishandeling vond plaats buiten het AZC en het AZC heeft geen eigen brandweer.
 
Wij vroegen het college hoe er met deze informatie om gegaan wordt. Wat doet het college met deze kennis? Worden de bewoners en begeleiders goed begeleidt? Is de bevolking van Noordoostpolder op enige wijze ‘in gevaar’ geweest en hoe zorgt het college ervoor dat dit niet het geval is (geweest). Wat ONS betreft terechte vragen en zeker geen stempel ‘stemmingmakerij’ waardig zoals de burgemeester dit beoordeelde.
 
De fractie van ONS is dan ook bezorgd. Wij denken dat veel van de incidenten bewust niet naar buiten komen en dat het beeld van het AZC en haar bewoners vooral positief moet blijven. Als dat werkelijk de situatie is, dan is dat wat ONS betreft bijzonder kwalijk. We mogen nooit weglopen van de realiteit. Hoe vervelend die soms ook is.
 
Tot slot willen we benadrukken dat, hoewel wij vinden dat de opvang van vluchtelingen in de eigen regio moet plaatsvinden en dat Nederland strenger moet gaan optreden om de komst van economische vluchtelingen tot een minimum te beperken, er natuurlijk oorlogs- en politieke vluchtelingen zijn die onze hulp hard nodig hebben. En ook moeten krijgen. Vluchtelingen die onze ondersteuning misbruiken verdienen die hulp niet (meer) en moeten direct het land uitgezet worden.