...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Vragen over het Polderhotel

22-09-2014 19:30

Het Polderhuis in Bant is zoals u weet sinds enige tijd Hotel Noordoostpolder. Een  hotel dat, zoals het nu lijkt, vooral gebruikt wordt door buitenlandse werknemers.

Er zijn nu omwonenden die overlast ervaren. Er is zoveel overlast dat de politie, maar ook de omwonenden zelf, regelmatig op bezoek komen. U kon dat afgelopen weken nog in de krant lezen. Vandaar onze vragen.

1.
Is het college/wethouder bekend met de overlast in Bant veroorzaakt door (bewoners van ) Hotel Noordoostpolder?

2.
Heeft college/wethouder brieven ontvangen van omwonenden van Hotel
Noordoostpolder waarin de overlast is genoemd en waarin gevraagd wordt hier
iets aan te doen?

3.
Heeft college/wethouder hier op geantwoord? Zo ja, wat was de strekking
hiervan? Zo nee, waarom niet?

4.
Gaat college (alsnog) contact opnemen en stappen ondernemen de overlast te
stoppen/voorkomen?

Over
vraag 5 nog even telefonisch contact vandaag.

5.
Het lijkt erop dat Hotel Noordoostpolder niet aan de voorwaarden voldoet om
zich hotel te mogen noemen. Je kunt, als je geen buitenlandse werknemer bent,
niet zomaar een slaapplaats krijgen. De restaurantfunctie lijkt nog niet
aanwezig. Het hotel is alleen bezet door buitenlandse werknemers via een
speciaal bureau. Wat ons betreft allemaal signalen dat het gewoon een
'polenhotel' is geworden. En dat zou het juist niet worden volgens de
wethouder. 

Is
college bekend met deze situatie? Gaat college hier stappen voor ondernemen?
Handhaving lijkt ons namelijk het minste.

Zie ook Omroep Flevoland: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/116678/bant-politieke-vragen-over-hotel

Vragen gesteld door Sacha Werkman van ONS