...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Vragen over radicalisering van Islamitische jongeren in de Noordoostpolder

13-01-2015 13:08

N.a.v. de Nieuwjaars toespraak te Dronten door burgemeester Aad de jonge op 3 januari heeft onze burgemeester gesteld
dat hij het probleem van radicalisering van jongeren ook herkent in onze Gemeente.

De ONS fractie wil daar een aantal vragen over stellen.

1                   
Hoe lang is het college i.c. de burgemeester bekend met radicaliserende jongeren in onze gemeente?

2                   
Wat heeft het college  er tot nu toe aan gedaan?

3                   
Om hoeveel gevallen/meldingen gaat het en hoe groot is de groep of het aantal personen?

4                   
Van wie komen die meldingen van radicalisering?

5                   
Wat is het (actieve)beleid van het college hierin?

6                   
Hoe succesvol is het beleid tot nu toe geweest en wat zijn de resultaten en hoe meet u dan die tevredenheid?

7                   
Waarom is de gemeenteraad van Noordoostpolder niet eerder geïnformeerd over radicaliserende jongeren?

8                   
Waarom is de gemeenteraad van Noordoostpolder niet betrokken bij het beleid van het College hierin zodat de Raad kan toetsen of het gewenste beleid van het College succesvol is en hoeveel gelden bij de uitvoering van dat beleid betrokken is.              

10               
U bent benaderd door Omroep Flevoland n.a.v. het interview welke OF had met de burgemeester van Dronten.

Waarom wilde u niet ingaan op de vervolgvragen die gesteld zijn door Omroep Flevoland? Waarom wilde u dat niet publiekelijk behandelen?

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/119911/dronten-vrees-radicalisering-bevestigd

bekijk hier de reactie van het College:

De burgemeester geeft geen antwoord op de vragen!

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/120095/noordoostpolder-burgemeester-geeft-geen-duidelijkheid-over-radicalisering#