...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Wim Logtmeijer verlaat de Noordoostpolder

15-06-2018 15:00
Onder dankzegging voor de vele inspanningen die hij heeft verricht delen wij u mede dat ons ONS-Noordoostpolder lid Wim Logtmeijer de politiek gaat verlaten.
Wim en zijn vrouw Mathilde gaan verhuizen naar het zuiden des lands.
 
Wim, historicus van professie, is een groot voorvechter voor het behoud van de cultuur-historische waarden in de Noordoostpolder. 
Ook hecht hij veel waarde aan het zorgvuldig omgaan met het gebied en het behouden van de culturele entiteit van Noordoostpolder.
Jarenlang heeft Wim zich ingezet om dit onder de politieke aandacht te brengen. Namens ONS ondersteunde hij de fractie in de Commissie Samenleving, controleerde voor ONS Noordoostpolder de moties, amendementen en tekstvoorstellen
 
Recentelijk heeft Wim, naast zijn secretariaat van de Stichting Canon de Noordoostpolder, het Cultuur Historisch Centrum in Emmeloord mede opgericht en heeft hij de ONS fractie stevig geadviseerd over de raadsvoorstellen inzake Werelderfgoed Schokland en Nieuwe  Natuur.
Zijn heldere visie, zijn volhardendheid op dossiers -altijd in dienst van de bescherming van het DNA van de Noordoostpolder - heeft de ONS fractie altijd waardevol ontvangen.
Zijn kritische blik op de dossiers Kunst & Cultuur hebben een fundament gelegd voor het poltiek bedrijven vanuit de ONS gedachte.
 
De fractie van ONS, de raad- en burgerraadsleden, danken Wim en Mathilde voor de tijd die zij aan ONS Noordoostpolder hebben besteed.
Wij wensen Wim en Mathilde veel woon- en leefgenot in hun nieuwe onderkomen.
 
Namens de fractie van ONS,
Berthoo Lammers
fractievoorzitter

Onder dankzegging voor de vele inspanningen die hij heeft verricht delen wij u mede dat ons ONS-Noordoostpolder lid Wim Logtmeijer de politiek gaat verlaten. Wim en zijn vrouw Mathilde gaan verhuizen naar het westen des lands.

Wim, historicus van professie, is een groot voorvechter voor het behoud van de cultuur-historische waarden in de Noordoostpolder. Ook hecht hij veel waarde aan het zorgvuldig omgaan met het gebied en het behouden van de culturele entiteit van Noordoostpolder.

Jarenlang heeft Wim zich ingezet om dit onder de politieke aandacht te brengen. Namens ONS ondersteunde hij de fractie in de Commissie Samenleving, controleerde voor ONS Noordoostpolder de moties, amendementen en tekstvoorstellen.

Recentelijk heeft Wim, naast zijn secretariaat van de Stichting Canon de Noordoostpolder, het Cultuur Historisch Centrum in Emmeloord mede opgericht en heeft hij de ONS fractie stevig geadviseerd over de raadsvoorstellen inzake Werelderfgoed Schokland en Nieuwe  Natuur. Zijn heldere visie, zijn volhardendheid op dossiers -altijd in dienst van de bescherming van het DNA van de Noordoostpolder - heeft de ONS fractie altijd met vertrouwen gebruikt, als Wim het zei dan klopte het.

Zijn kritische blik op de dossiers Kunst & Cultuur hebben een fundament gelegd het ONS DNA helpen definieren. De fractie van ONS, de raad- en burgerraadsleden, danken Wim en Mathilde voor de tijd die zij aan ONS Noordoostpolder hebben besteed.

Wij wensen Wim en Mathilde veel woon- en leefgenot in hun nieuwe omgeving.

Namens de fractie en het bestuur van ONS Noordoostpolder,
Berthoo Lammers
fractievoorzitter