...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

WONINGBOUW KRAGGENBURG GOED NIEUWS!

18-10-2016 15:05

De gemeenteraad stemde maandag in met het bestemmingsplan Kraggenburg dat woningbouw aan de Walstraat mogelijk maakt.
,,Goed nieuws voor Kraggenburg”, concludeerde Arjan van de Beek van ONS zo ongeveer namens de hele raad. Net als de meeste andere partijen vindt hij dat het na dit ‘inbreiden’ tijd is voor ‘uitbreiden’.

De fractie van ONS is verheugd dat er gebouwd kan gaan worden in Kraggenburg. Hoewel de Walstraat een relatief kleine INbreidingslocatie betreft komt er nu (maximaal) een zevental woningen bij. In ieder geval krijgt nu een kleine groep mensen, mogelijk ook Kraggenburgers, de kans hier te gaan wonen.

Ondertussen hopen we dat het college de locatie Penders niet uit het oog verliest, zodat Kraggenburg op (korte of middellange)termijn ook verder kan UITbreiden. We weten dat Dorpsbelang ook positief is en we vinden het belangrijk dat Dorpsbelang achter de plannen staat.

Een punt van aandacht vinden wij de (licht) verhoogde kwikwaarde van de grond aan de Walstraat. Er wordt aangegeven dat, gezien de aard en de concentraties, het niet te verwachten is dat er een verhoogd risico voor de volksgezondheid is. Om die reden is er geen aanleiding tot nader onderzoek. Wij vragen ons dan wél af waarom er überhaupt grenzen worden gesteld.
We gaan ervan uit dat de gemeente deze verhoogde kwik waarde in de gaten houdt en ervoor zorgt dat, mocht de volksgezondheid (alsnog) in het geding zijn, adequaat optreedt.

We zijn tot slot ook blij met de toezegging van het college om de omwonenden te betrekken bij de invulling van de ontwikkeling van het te bebouwen terrein. Het is duidelijk dat de direct omwonenden de inbreiding liever niet gerealiseerd zien, maar op deze wijze kan rekening gehouden worden met de wensen van de huidige bewoners.