...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Contacteer ons

De Fractie van ONS Noordoostpolder 2018-2022

V.l.n.r. 

Sacha Werkman (raadslid commissie Samenleving)
Berthoo Lammers (fractievoorzitter en lid commissie Bestuur Economische Zaken en Financien en lid van de Rekenkamer en het presidium)
Bert Jan Aling (vice-fractievoorzitter en lid van de commissie Wonen)

 

De burgerraadsleden Huib van der Wal (Lid van de commissie Wonen) Martin Mulder (Lid van de Commissie Samenleving)

 

Everet van Dorp
Ondersteunend fractielid voor raads- en burgerraadsleden van ONS Noordoostpolder.

Peter Blauw
Adviseur ONS Noordoostpolder.

Over ons Noordoostpolder - Fractie 2014-2018

 

Fractie 2010-2014 V.l.n.r. Arjan van de Beek (raadslid), Bert-Jan Aling (burgerraadslid), Berthoo Lammers (raadslid en fractievoorzitter), Roel Warmolts (burgerraadslid) en Sacha Werkman (raadslid en vice-fractievoorzitter)

Gedreven door de potentie die de Noordoostpolder bezit is het een enorme uitdaging om met elkaar de Noordoostpolder te versterken voor de toekomst. Niet alleen denken maar juist doen! ONS Noordoostpolder wil u als burger, nauw betrekken bij de politiek. Wij bieden dan ook een korte communicatielijn waardoor wij voor u makkelijk bereikbaar zijn. Wij willen u uitnodigen om het onderstaande partijprogramma te lezen, opdat u weet waar wij voor staan!

ONS Noordoostpolder kiest voor een Nederlandse samenleving die waardevast is, innoverend en in balans. Wij respecteren onvoorwaardelijk de geschiedenis van onze samenleving met zijn wortels in het christendom, jodendom en humanisme,en alle vrijheden die gelden zoals de vrijheid van godsdienst, onderwijs en meningsuiting. Politiek en openbaar bestuur dienen deze vrijheden met trots uit te dragen en waar nodig te verdedigen door krachtig optreden binnen verantwoorde grenzen. Ook bij de scheiding van Kerk en Staat, waarbij ieder een eigen afge­bakende functie in de samenleving heeft, dient respectvol overleg plaats te vinden.

Sinds de intrede van de lokale partij ONS Noordoostpolder in de gemeenteraad van Noordoostpolder geldt nog steeds onderstaand belangrijk citaat van de Romeinse wijsgeer Epictetus:

"Iedereen zei dat het niet kon. Toen kwam er iemand die daarvan niet op de hoogte was en die het deed."

En het bleek bewaarheid te kunnen worden. De komst van het Antoniusziekenhuis uit Sneek met een vestiging in Emmeloord is mede het gevolg van de inzet door ONS Noordoostpolder, door het uitvoeren van Professor W.S.P. Fortuyn's stelling: "Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare".

De partij ONS Noordoostpolder is in het najaar van 2005 opgericht door verontruste burgers die zich niet meer serieus genomen voelden door het bestuur van de gemeente Noordoostpolder en daarmee hun belang onvoldoende zagen behartigd. Sinds 2006 zit ONS Noordoostpolder in de gemeenteraad van de Noordoostpolder

 

U bent bij ons hartelijk welkom: contact.