Veiligheid en Samenleving

Berthoo Lammers
Berthoo Lammers

Steeds meer mensen wonen zelfstandig, ook als ze niet alles goed zelf kunnen doen of regelen. Het overheidsbeleid is hierop gericht en mensen willen zelf ook hun eigen plek. De ambitie voor onze Noordoostpolder moet zijn dat alle inwoners wonen zoals zij dit zelf willen, contacten onderhouden en meedoen in de samenleving, als buurtbewoners. Oók mensen die in een extra kwetsbare positie verkeren door psychiatrische of psychosociale problemen, een licht verstandelijke beperking en/of multiproblemen. Dit kan, wanneer aan de voorwaarden is voldaan, dat zij in goede harmonie samenleven met, van betekenis kunnen zijn voor, en steun krijgen van, hun directe sociale omgeving.

'Een buurt voor iedereen': een plek waar alle bewoners zich welkom en thuis kunnen voelen, kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. De buurt, de mensen en de daar aanwezige voorzieningen, hoeven samen niet alle behoeften te vervullen. Er is méér dan de buurt; denk aan familie, vrienden, lotgenoten, collega's en contacten en ondersteunende informatie via internet. Ook beroepskrachten en voorzieningen verder weg dan in de buurt kunnen een bijdrage leveren. Tegelijkertijd is wonen, de woon- en leefomgeving, wel belangrijk bij het vervullen van menselijke behoeften.

Veiligheid en gevoel van veiligheid zijn primaire levensbehoeften. De overheid is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar inwoners, maar kan dat niet alleen. Toezicht- en handhaaforganisaties hebben een onmisbare positie binnen de veiligheidsketen.

Maar helaas, ook in onze Noordoostpolder worden steeds meer inwoners het slachtoffer van criminaliteit. Agrariërs bij wie kostbare navigatieapparatuur wordt gestolen en die niet meer hun nering kunnen uitstallen omdat diefstal schering en inslag is. ONS wil dat dit stopt!

Dit valt niet te wijten aan al die mensen die zich dag en nacht voor onze veiligheid inzetten, maar aan falend, naïef veiligheidsbeleid van de gevestigde politieke partijen. Beheersbaarheid van criminaliteit vraagt om een aanpak op het niveau van woonwijken. Daarom zijn wijkagenten essentieel voor veiligheid, leefbaarheid en het vroeg signaleren van criminaliteit. Criminelen mogen zich niet veilig voelen in onze Polder.

Overvallen, inbraak en diefstal, burenruzie, geluidsoverlast en overtredingen van regels hebben een negatief effect op het welbevinden. ONS wil een basaal gevoel van veiligheid en controle borgen. Een goede sociale cohesie draagt daaraan bij, net als afsluitbaarheid van binnenterreinen, politiekeur hang- en sluitwerk, goede verlichting en goed gebruik van de openbare ruimte.
Een zero-tolerance beleid en harde aanpak van drugs en aan drugs gelieerde criminaliteit, diefstal en molest is cruciaal voor een leefbare Noordoostpolder.