Reacties

Commentaar op de TV-uitzending van 2 augustus op Eenvandaag over de voorgenomen plaatsing van een tweede asielaanmeldcentrum in Bant:

"Framing, hoe een ander beeld wordt geschetst!"

Enkele direct betrokken inwoners worden aan het woord gelaten; zo verwoorden mevrouw De Jong , wonend in een nabijgelegen boerderij en de heer Dunnewind, dorpsvoorzitter van Bant, duidelijk hun mening. Zij voelen zich overvallen door het voorgenomen besluit en zien dat aanmeldcentrum niet zitten.

Vervolgens komt een gemeenteraadslid aan het woord: de heer Hekkenberg van GroenLinks. Hij uit ook zijn ongenoegen over de tot nu toe gevolgde procedure, maar zegt er tevens bij dat er in de gemeente Noordoostpolder best wel draagvlak voor een aanmeldcentrum is, als er eerder overleg over zou zijn geweest. Hier begint de framing van Eenvandaag: een zeer eenzijdig beeld van wat de politiek in Noordoostpolder ervan vindt: GroenLinks (2 zetels) is de enige partij die het aanmeldcentrum wel zou willen; de PvdA (2 zetels) en D`66 (1 zetel) hebben zich hier nog niet duidelijk over uitgesproken.

De overige partijen, samen een meerderheid van 24 van de 29 zetels, geven op hun websites aan, tegen het voorgenomen plan te zijn (PU, 6 zetels; CU-SGP, 6 zetels; CDA, 5 zetels; ONS-Noordoostpolder, 4 zetels en de VVD, 3 zetels).

Het is hoogst merkwaardig, dat Eenvandaag alleen de kleine politieke partij aan het woord laat die aangeeft dat "er best wel draagvlak is voor een aanmeldcentrum".

Vervolgens krijgt de heer Lucassen, hoogleraar arbeids-en migratiegeschiedenis, de ruimte om te vertellen dat een (tijdelijke) asielstop, waar een grote meerderheid van de deelnemers aan het Eenvandaag-onderzoek voorstander van is, geen zin heeft vanwege een door Nederland in 1955 ondertekend vluchtelingenverdrag. Ook hierover worden geen andersdenkende wetenschappers aan het woord gelaten. Die zijn er wel degelijk. Zoals de heer Koopmans, hoogleraar sociologie aan de Humboldtuniverstiteit in Berlijn en de heer Verbon, emeritus hoogleraar openbare financiën aan de universiteit van Tilburg. Prof. Verbon stelt, dat een restrictief beleid asielzoekers wel degelijk afschrikt en leidt tot een geringere instroom; hij baseert zich onder andere op een recent artikel, afkomstig van de University of Essex*. Ook opties als bijvoorbeeld het zo succesvolle Deense model blijven in de uitzending onbesproken.

Kortom: hoewel betrokken inwoners uit de Noordoostpolder hun mening hebben kunnen geven, is de getoonde toelichting vanuit de plaatselijke politiek en de wetenschap zeer eenzijdig. En dat hoort niet bij de Publieke Omroep.

Cees Dekker, Emmeloord


*: Hatton, Timothy J.(2020): Asylum Migration to the Developed World: Persecution, Incentives and Policy. Journal of Economic Perspectives, 34(1).pp 75-93 ISSN 0895-3309