Bestuur, Financiën en Economie

Uw aanspreekpunt voor de Commissie Bestuur, Financiën en Economie is Sacha Werkman

Donderdagavond 8 februari. In het gemeentehuis is de gemeenteraad van Noordoostpolder akkoord gegaan met de benoeming van Wout Jansen als Wethouder. Zowel het bestuur als de fractie van ONS Noordoostpolder wensen Wout Jansen veel succes met zijn benoeming.

Emmeloord, 15 Januari 2024 | Ouders van kinderen die naar het speciaal basisonderwijs gaan, hoeven vanaf maart geen eigen bijdrage meer te betalen. De gemeente Noordoostpolder geeft gehoor aan de oproep van een ouder die dit oneerlijk vindt. Al wil politieke partij ONS geen volledige carte blanche geven. Als enige school in Noordoostpolder geeft De...

Emmeloord, 25 november 2023 | De Orange the world campagne in de Noordoostpolder is zaterdag gestart met een bruidsmars in de Lange Nering en wordt afgesloten met een avond over mensenrechten door Jörgen en Melody Raymann in de Orchideeënhoeve in Luttelgeest op 12 december.

Emmeloord, 24 november 2023 | Geweld tegen vrouwen en meisjes; het komt nog veel te veel voor, stelt Orange the World. Wereldwijd heeft één op de drie vrouwen te maken met fysiek, psychisch of seksueel geweld. Ook in Nederland liegen de cijfers er niet om: 53 procent van de vrouwen heeft te maken met seksueel overschrijdend gedrag, één op de...

Emmeloord, 20 november 2023 | Een meerderheid van de gemeenteraad van Noordoostpolder deelt de inflatiezorgen van Sjoerd de Boer niet. De fractievoorzitter van ChristenUnie-SGP waarschuwt dat de gemeente voor de subsidies aan maatschappelijke organisaties een te lage inflatiecorrectie gebruikt. 'En daarmee voert u een verkapte bezuiniging door,'...

De Noordoostpolder is een prachtig gebied. Met mensen die weten wat ze willen en hoe ze daar moeten komen. Dat zijn we van huis uit gewend want deze samenleving is vanuit het niets opgebouwd. Die ontstond op de bodem van een drooggelegde Zuiderzee en werd gemaakt door mensen uit alle delen van Nederland.

Emmeloord, 19 november 2023 | Wij delen als fractie van ONS Noordoostpolder onze positieve instemming met de visie op klimaatadaptatie voor onze gemeente. Deze visie is cruciaal om onze samenleving en leefomgeving aan te passen aan veranderende klimaatomstandigheden. ONS Noordoostpolder hecht waarde aan groen, leefbaarheid, en biodiversiteit.