Installatie Wout Jansen als wethouder voor ONS Noordoostpolder

11-02-2024

Donderdagavond 8 februari. In het gemeentehuis is de gemeenteraad van Noordoostpolder akkoord gegaan met de benoeming van Wout Jansen als Wethouder. Zowel het bestuur als de fractie van ONS Noordoostpolder wensen Wout Jansen veel succes met zijn benoeming.

Onderstaand kunt u de voordracht van fractievoorzitter van ONS Noordoostpolder Bert Jan Aling nalezen.

Geachte voorzitter en leden van de raad,
Namens de ONS Noordoostpolder fractie betreuren wij het feit dat wij genoodzaakt zijn om u te verzoeken een Interim Wethouder te benoemen.

Dit verzoek komt voort uit de verwachting dat onze huidige wethouder, mevrouw Werkman,
voor een langere periode niet beschikbaar zal zijn.

Het is bijzonder spijtig dat mevrouw Werkman momenteel in een situatie verkeert waar niemand in terecht zou willen komen. Vanaf deze plek wil ik, mede namens de fractie, Sacha een voorspoedig herstel toewensen.
Gezien de aanhoudende overspanningsklachten is het de wens van het college om mevrouw Werkman tijdelijk te vervangen.

Dit is essentieel om de continuïteit van haar dossiers te waarborgen en ervoor te zorgen dat alle zaken de aandacht krijgen die ze verdienen. Bij het zoeken naar een geschikte vervanger hebben we op verzoek van het college rekening gehouden met de volgende criteria:

- Bij voorkeur een voormalig wethouder
- Financiële achtergrond
- Teamspeler
- Brede bestuurlijke en politieke ervaring

Wij stellen vanavond graag de heer Wout Jansen aan u voor als kandidaat die aan al deze
criteria voldoet. Zoals u hebt kunnen lezen, heeft hij uitgebreide ervaring opgedaan als wethouder in zowel Zeewolde als Lelystad. Daarnaast heeft hij meerdere keren gefunctioneerd als raadslid in dezelfde gemeenteraden, waarbij financiën altijd een belangrijk onderdeel van zijn portefeuille was.

Natuurlijk zijn er nog vele andere belangrijke competenties vereist voor de rol van vervangend wethouder, zoals:

het nemen van verantwoordelijkheid,
resultaatgerichtheid,
overtuigingskracht,
besluitvaardigheid,
aanpassingsvermogen,
goed kunnen samenwerken en verbinden,
integer zijn,
en stressbestendigheid,
enzovoort.

Met bijna 40 jaar politieke ervaring kan de heer Jansen zeker als een doorgewinterde politicus worden beschouwd. Momenteel is Jansen actief als Statenlid van Provinciale Staten Flevoland namens Sterk Lokaal Flevoland en als lid van de steunfractie OPNL van de Eerste Kamer. Beide functies zal hij gedurende zijn wethouderschap in de gemeente Noordoostpolder neerleggen.

Met het aanzienlijke scala aan ervaring dat de heer Jansen met zich meebrengt, zijn wij ervan overtuigd dat hij uitstekend bij het collega kan aansluiten en mevrouw Werkman gedurende haar afwezigheid voortreffelijk kan vervangen.

Ik dank u wel.

Bert Jan Aling
Fractievoorzitter ONS Noordoostpolder

Kanttekening:  alleen het CDA, CU/Sgp en GroenLinks stemden tegen de benoeming