Sacha Werkman (48)
Sacha Werkman (48)

Sacha Werkman
saachawerkman@yahoo.co.uk
Mobiel 0641350380


Woordvoerdster Commissie Bestuur, Financiën en Economische Zaken.

Sacha Werkman

Ik ben Sacha Werkman, nummer drie op de kieslijst ONS. Ik ben geboren en getogen in Emmeloord. Voor mijn studie aan de Erasmus Universiteit heb ik een tijdje in Rotterdam gewoond. Als afgestudeerd bedrijfskundige ben ik weer teruggekeerd naar Emmeloord. Hier ben ik gaan samenwonen met mijn vriend. Wij zijn inmiddels ruim dertien jaar bij elkaar. Momenteel ben ik als zelfstandige werkzaam als bedrijfsadviseur. Ik voer levensvatbaarheids-onderzoeken uit voor startende en gevestigde ondernemers en ik beoordeel financierings-aanvragen voor ondernemers.

Ik heb me bij ONS aangesloten omdat ik iets wil doen voor de samenleving. Ook ik ben opgevoed met normen en waarden. Daardoor heb ik een visie op de samenleving gekregen. ONS Noordoostpolder is de partij die ruimschoots mijn visie deelt. Na mij twee keer vier periodes als raadslid voor ONS ingezet te hebben, is daar inmiddels dus een derde keer bij gekomen. En daarom mag ik mij weer presenteren.

Waar ga ik mij nu voor inzetten de komende vier jaar? Overheidsfinanciën en de rekenkamer blijven belangrijk. De leesbaarheid van de jaarstukken is veel duidelijker geworden. Gelukkig maar, want zo is voor iedere inwoner van de Noordoostpolder helder wat er aan middelen binnenkomt, waar dat vandaan komt en waar dat aan besteed wordt. Het is aan ons als raad om te controleren of dit correct is gebeurd en binnen de gestelde kaders. De raad ontvangt vanuit het college diverse voorstellen om beleid te maken en geld uit te geven. Om na te gaan of die procedures en projecten wel verlopen zoals ze horen te lopen is er onder andere de rekenkamer. Om meer van dergelijke onderzoeken uit te kunnen voeren pleiten wij onder andere voor in ieder geval een gelijkblijvend budget, maar bij voorkeur een hoger budget voor de rekenkamer. Ook openbare orde en veiligheid staan bij ons hoog in het vaandel. Meer blauw op straat is voor ONS dan ook van groot belang.

Uiteraard is bovengenoemde slechts een klein deel van ons verkiezingsprogramma. Een uitgebreider overzicht is dan ook te lezen in ons 25-punten plan en het programma zelf. Ik hoop dan ook dat ik u mag vertegenwoordigen om onze standpunten te realiseren.

Havo Zuyderzee College Emmeloord, Vwo IJsselcollege Zwolle.

Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam. Afgestudeerd in 2004.

Vervolgens een jaar gewerkt in Lelystad als management trainee. Momenteel werkzaam als bedrijfsadviseur. Ik voer met name levensvatbaarheidonderzoeken uit voor startende en gevestigde ondernemers.

Sacha maakt sinds Mei 2022 deel uit van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordoostpolder.