Dossier aanmeldcentra COL Luttelgeest/Bant


STANDPUNT ONS NOORDOOSTPOLDER INZAKE AANMELDCENTRUM LUTTELGEEST

Emmeloord, 7 juli 2022 | De Rijksoverheid lanceerde gisteren in de diverse media het plan dat staatssecretaris van der Burg de locatie Bant op het oog heeft om de uitbreiding van de aanmeldlocatie Ter Apel in Luttelgeest te realiseren. Dit is voor de ONS Noordoostpolder fractie onaanvaardbaar.

Eerdere toezegging aan de bewoners
In 2016 heeft de Gemeente Noordoostpolder de inwoners van Luttelgeest toegezegd dat er geen uitbreiding meer zal komen. 'Als je een betrouwbare overheid wilt zijn, dan moet je deze uitspraak nakomen,' aldus Berthoo Lammers, fractievoorzitter van ONS. 'Wij vangen in ons gebied al 1000 asielzoekers op in het AZC te Luttelgeest en vinden een verdere uitbreiding in welke vorm dan ook een onaanvaardbare belasting. Wij steunen daarom het persbericht wat de gemeente gisteren heeft doen uitgaan, waarin de onwenselijkheid van de komst van een aanmeldlocatie wordt uitgesproken.

Gelopen procedure
Ons Noordoostpolder heeft inmiddels ook kennisgenomen van het schriftelijke verzoek van het COA en was gisteravond bij de besloten vergadering aanwezig om de plannen van het COA aan te horen. De suggestie dat wij er als gemeente nog wat van zouden kunnen vinden, lijkt een illusie. Het COA is door de provincie begin 2022 al gewezen op de mogelijkheid van deze locatie en de aankoop van de daar gevestigde kalvermesterij. De provincie heeft de aankoop gekoppeld aan de Provinciale PAS-doelstelling. Als de gemeenteraad tégen de komst van het COA is dan heeft het Rijk twee mogelijkheden om invulling te geven aan hun wens zonder daar de gemeente bij de verdere besluitvorming te hoeven te betrekken. Dat kan in de vorm van een 'aanwijzing' of door het toepassen van een 'RIP' (Rijksinpassingsplan). In beide procedures waartoe de overheid bevoegd is neemt het Rijk de bestuurlijke procedures over en kan daarmee de gemeentelijke besluitvorming overrulen. Van belang is wel dat de Gemeenteraad van Noordoostpolder een duidelijk en strijdbaar standpunt afgeeft en haar overwegingen kenbaar maakt aan het Rijk..

Hulp bieden aan vluchtelingen
ONS heeft een duidelijk standpunt inzake vluchtelingenbeleid. Standaard moeten vluchtelingen worden opgevangen in de regio. In het geval van de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, waarbij een volk op drift is door de agressie van Rusland, moeten wij hulp bieden aan deze ontheemden. Meerdere landen in Europa (w.o. Polen) vervullen daarin hun plicht. En terecht, ONS is van mening dat wij (tijdelijke)hulp moeten bieden aan deze mensen.

Voor economische vluchtelingen die voor de poort van Ter Apel staan is geen plaats. Ruimte geven aan een aanmeldcentrum in de Noordoostpolder past niet in ONS programma. ONS vindt dat het Rijk gefaald heeft met immigratieproblematiek en de hieraan gerelateerde opvang. De 'immigratie-emmer' loopt over en wij plaatsen er geen schoteltje onder, want eerst moet de immigratiekraan worden dichtgedraaid. Het kan en mag niet zo kan zijn dat de negatieve resultante daarvan op de Noordoostpolder moet en mag worden afgewend.

Andere locatie
Wij hebben in 2016 toezeggingen gedaan aan de inwoners van Luttelgeest. ONS vindt dat het Rijk deze toezeggingen moet respecteren. Dat de provincie de aangewezen agrarische locatie heeft opgekocht en daarmee een relatie legt met de PAS problematiek vindt ONS een gotspe.

Commissaris van de Koning.
ONS Noordoostpolder vindt dat de Commissaris van de Koning een zeer bedenkelijke rol heeft gespeeld. Hij had niet het initiatief moeten nemen om zomaar ons gebied aan te bieden aan het Rijk/COA als een mogelijke aanmeld locatie! Hij had voor de inwoners van Noordoostpolder moeten staan en het standpunt in moeten nemen dat wij al voldoende in deze taakstelling hebben verricht.

Het Rijk
Ook betreurt ONS het dat wij niet in de gelegenheid zijn gesteld om eerst met de bewoners te kunnen spreken, de meningen aan te kunnen horen en dan een gemeentelijk standpunt in kunnen nemen richting het Rijk. Nu is het een 'fait accompli'.

Ten slotte, resumé
ONS Noordoostpolder zal het volgende standpunt innemen op dit dossier.

  • ONS is en blijft tegen de komst van een extra opvangcentrum zoals in Ter Apel in welke vorm ook.
  • ONS zal geen medewerking verlenen aan eventuele procedurele verzoeken vanuit het Rijk
  • ONS zal zich verzetten tegen een 'aanwijzing' en/of eventueel Rijksinpassingsplan.
  • ONS roept het Rijk op eerder gemaakte afspraken met de inwoners van Luttelgeest en Bant te respecteren.