...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Geef uw reactie

Contact

De fractie van ONS Noordoostpolder vind het belangrijk om direct contact te hebben met de inwoners van Noordoostpolder. Het is dé manier om uit eerste hand te weten wat er speelt. De fractie zal daarvoor inwoners en bedrijven gaan opzoeken. Hiervoor zullen we contact opnemen met bijvoorbeeld wijk- of dorpsraden. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen als u graag wilt dat we langs komen!
Het is ook mogelijk om de fractie te bezoeken. Heeft u iets te vragen? Wilt u iets onder de aandacht brengen van de fractie waarvan u vindt dat we er mee aan de slag moeten? Wilt u misschien actief voor ONS aan de slag? Neem dan contact met ons op.

We maken graag een afspraak met u, zodat u uw verhaal kunt houden tegenover de raadsleden en burgerraadsleden van ONS Noordoostpolder.

We ontvangen u graag.
Wilt u spreken met de fractie? Neem dan contact op met waarnemend secretaris van ONS Noordoostpolder

CoRRESPoNdenTIEADRES SECRETARIAAT

Secretariaat: 
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord
Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop 
M. 06-53140037 
fractieonsnop@gmail.com

 

Correspondentieadres PENNINGMEESTER

Penningmeester
de heer M. (martin) Mulder
Monnikenweg 7
8308  RK Nagele
M. 06-52344734
Martin@furios.nl
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop