Bestuur en vereniging

Bestuur ONS Noordoostpolder

Het bestuur bestaat uit drie leden, een voorzitter, mevrouw Conny Godefroy een vice-voorzitter en penningmeester  de heer Martin Mulder, en tijdelijk secretaris en bestuurlijk adviseur L.H.M. (Berthoo Lammers).

Daarnaast heeft het bestuur 3 adviseurs, Mr. F.J. Sterk, Martin Tank en Berthoo Lammers
Erelid van ONS Noordoostpolder is Andries van Daalen.

Tevens heeft ONS Noordoostpolder een kascommissie die vertegenwoordigd wordt door Jef de Vries en Tonny Borgijink.

In de themacommissie zijn Berthoo Lammers, Jef de Vries en Martin Tank vertegenwoordigd. Doel van deze commissie het organiseren van thema-avonden voor leden en inwoners van de Noordoostpolder. Elk najaar zal er een speciale avond worden verzorgd waarbij een prominent spreker een thema zal bespreken. 

C.W.J. (Conny) Godefroy

Voorzitter ONS Noordoostpolder

Mr. F.J. (Floor) Sterk

Extern Juridisch Adviseur, 
Voorzitter kandidaatstellingscommissie

M. (Martin) Tank

Adviseur, grafische vormgeving ONS Noordoostpolder
Lid Themacommissie ONS Noordoostpolder

J. (Jef) de Vries

1ste lid Kascommissie
Lid thema en promocommissie

T. (Tonny) Borgijink

2de lid Kascommissie

A. (Andries) van Daalen

Erelid ONS


Verenigingsdocumenten