Berthoo Lammers (65)
Berthoo Lammers (65)

Berthoo  Lammers
www.berthoolammers@gmail.com
Mobiel 0653391959

Lid en adviseur bestuur ONS Noordoostpolder

Raadslid ONS Noordoostpolder

Fractievoorzitter ONS Noordoostpolder

Project Emmeloord Centrum

Werelderfgoed Schokland

Lid Commissie Samenleving 

Lid Rekenkamer

Lid Presidium


Berthoo Lammers (fractievoorzitter)

Berthoo is oprichter van ONS Noordoostpolder en woont sinds 1978 in Emmeloord.

Tot 9 juli 2019 was hij fractievoorzitter van ONS Noordoostpolder en werd hij tijdelijk opgevolgd door Bert Jan Aling. Sinds juni 2020 is Berthoo weer fractievoorzitter.

Als Klinisch Chemisch analist van beroep heeft hij ruim 14 jaar in het laboratorium van het dokter J.H. Jansenziekenhuis gewerkt en kent hij de gezondheidzorg goed. Van 1996 - 2010 was hij directeur van ACF Software bv te Emmeloord. Na de dood van Professor Dr. W.S.P. Fortuyn is hij gevraagd om zich in te zetten in de Provinciale Staten van Flevoland om het gedachtegoed van Fortuyn in praktische zin vorm te geven. Berthoo heeft dat vier jaar met volle overtuiging gedaan. Sinds 2006 is hij fractievoorzitter van ONS Noordoostpolder in onze gemeenteraad.

Sinds 2012 is Berthoo naast oprichter ook als adviseur toegevoegd aan de Stichting Canon de Noordoostpolder.

In 2007 heeft Berthoo namens de gemeenteraad Noordoostpolder en Urk mede op zijn initiatief leiding gegeven aan een groot onderzoek i.s.m. KPMG om het Dokter J.H. Jansenziekenhuis Emmeloord te verzelfstandigen.

In de lokale politiek zet hij zich naast diverse voorzitterschappen ook in voor Zorg, Transparantie van het Openbaar Bestuur en leidt hij de fractie van ONS die constructief/kritisch is op de voorstellen van het college. De controle op transparante uitvoering van grote projecten zoals Centrumplan Emmeloord is aan ONS toevertrouwd. In de afgelopen jaren heeft hij de fractie van ONS verder uitgebouwd tot een partij die beschikt over een brede feitenkennis die nodig is om een goede kaderstellende en controlerende rol als raadslid te vervullen.

"Verantwoording afleggen aan de burger is een groot goed. Dat kan alleen als er transparantie is over het bedrijven van de politiek en de besluitvorming in het bijzonder. Dat is de enige basis om met en voor de bevolking deze prachtige polder verder te ontwikkelen."