Leefbaarheidsgelden voor alle Dorpen

26-03-2024

Raadsvergadering 25 maart.

Bert Jan Aling
Bert Jan Aling

Emmeloord, 25 maart 2024 | Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 maart 2024 gebeurde iets bijzonders. Aan de orde was het agendapunt: "subsidieregeling leefbaarheidsgelden Dorpen".

De doelstelling was om de dorpen aan de oostkant van de Noordoostpolder gelijkwaardig te waarderen met zogenaamde "Windmolengelden". 

Ongelijkheid tussen dorpen wegnemen

De dorpen in gemeente Noordoostpolder willen en kunnen veel doen om de leefbaarheid in het dorp te vergroten. Een aantal westelijk gelegen dorpen (Rutten, Creil, Espel, Tollebeek en Nagele), ontvangt vanuit een fonds van het Windpark Westermeerdijk een jaarlijkse bijdrage van € 10.000 per dorp om de leefbaarheid in het dorp te versterken. De gemeente wil zo'n bijdrage ook beschikbaar stellen voor de oostelijk gelegen dorpen (Bant, Luttelgeest, Marknesse, Ens en Kraggenburg) middels een subsidieregeling. Via het coalitieakkoord is hiervoor structureel € 50.000 vrijgemaakt. Het college heeft daartoe de subsidieregeling leefbaarheidsgelden oostelijke dorpen Noordoostpolder vastgesteld.

In een amendement wilde het CDA ook plotsklaps de 5 wijken in Emmeloord geld geven. ONS Noordoostpolder kan zich vinden in een ogenschijnlijk sympathieke gedachte, maar er kleven veel vraagtekens aan het in de uitvoering onduidelijke CDA amendement namelijk: 

1  Hoe groot moet een wijk zijn om gelden te krijgen? 
2 Hoe verdeel je de gelden over de wijken? Naar inwoneraantal? Naar aantal huishoudens?
3 Wie gaat die gelden beheren, en wat mogen ze met de gelden doen?
4 Welke organisatie of vertegenwoordiging van de wijk behartigt welke belangen. Het is
    immers geen "dorpsvereniging" waarbij op een andere wijze verantwoording wordt afgelegd.

Kortom veel onduidelijkheid omtrent het CDA amendement. Je zou verwachten dat als de Gemeenteraad het ingediende amendement voorstel van het CDA afwijst het CDA toch op zijn minst de Oostelijke Dorpen zou steunen. Maar niets is minder waar. De stemming was duidelijk: alleen het CDA wilde géén "windmolengelden" beschikbaar stellen aan de Oostelijke dorpen.

Alle andere partijen, waaronder uiteraard ONS Noordoostpolder stemden voor het voorstel van het College ven BenW. Hiermee wordt een jarenlange 'ongelijkheid' alsnog gelijk getrokken. Vanaf 2012 heeft ONS al voor deze gelijkheid gepleit in de gemeenteraad. 

Ook in 2017 samen met de Politieke Unie hebben we een verzoek aan het college gedaan. In het coalitieakkoord tussen PU/ONS/VVD/PvdA was dit al opgenomen. 

Zie ook verslag op De Noordoostpolder


Berthoo Lammers |  Bert Jan Aling