Brief Cees Dekker aan VC Veiligheid en Justitie (Petitie Aanmeldcentrum Noordoostpolder)

28-09-2022

Geachte leden van de VC Veiligheid en Justitie,

Emmeloord, 28 september 2022 | Er is een afspraak gemaakt om dinsdag 4 oktober aanstaande, 13.15 uur mijn petitie aan u aan te bieden. Door recente ontwikkelingen zie ik af van een fysiek aanbieden. Inmiddels is vanuit het COA en de staatssecretaris aangegeven, dat wordt afgezien van het opzetten van een tweede asielaanmeldcentrum in Bant. Aan het gemeentebestuur van Noordoostpolder is gevraagd, na te denken over of er dan iets anders mogelijk is. Daarover beraadt het gemeentebestuur van Noordoostpolder zich nu.

Nu het ernaar uitziet dat er geen sprake zal zijn van het uitoefenen van bestuursdwang door de regering, lijkt de aanbieding van mijn petitie niet meer nodig. Toch wil ik u de petitietekst doen toekomen, evenals de lijst met 1.851 ondertekenaren. Al deze mensen hebben de moeite genomen, kenbaar te maken dat zij het uitoefenen van bestuursdwang in deze kwestie geen goede zaak vinden. Het lijkt me goed dat u van deze meningen kennis neemt. Ook wil ik u mijn aanbiedingstekst laten weten; die staat hieronder:

Alvorens de petitie aan te bieden, wil ik dit graag even toelichten.

Er is een asielprobleem. Niet alleen is er het tekort aan opvangplaatsen, maar veel meer is er sprake van een gestaag groeiende instroom: volgens de IND meer dan 1000 personen per week. Een middelgrote stad per jaar.

Nederland is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld, met 416 inwoners per km2 op de 19e plaats, na vele stadstaatjes als Monaco, HongKong, Heilige Stoel en Singapore. De opvang kost per asielzoeker ca € 28.000 per jaar. Honderdduizenden Nederlandse gezinnen kunnen niet meer rondkomen; de voedselbanken maken overuren, Nederland telt bijna 40.000 daklozen en tienduizenden jongeren logeren in Casa di Mama omdat er geen woning is.

Bij aanhouden van de huidige instroomcijfers is het voorspelbaar dat op enig moment ons socialezekerheidsstelsel onder de asiellasten zal bezwijken. De woningnood is er al en het is niet uit te leggen dat Nederlandse burgers soms meer dan tien jaar op een woning moeten wachten terwijl er wél woonruimte voor asielzoekers/statushouders wordt geregeld.

Over het asielbeleid zegt de premier, dat een asielstop niet kan vanwege EU-regelgeving. Dat moge zo zijn, maar diezelfde EU-regelgeving biedt wel degelijk handvaten die niet voldoende worden benut, zoals het terugsturen van Dublinclaimanten naar de EU-lidstaat, waar zij Europa zijn binnengekomen. Vorig jaar waren er in Nederland 4000 Dublinclaimanten en er zijn slechts 850 teruggestuurd. De staatssecretaris zegt op 6 juli in uw vergadering..."Binnen de Schengendeal zijn er landen die gewoon zeggen: wij trekken ons niks aan van die Schengendeal, wij nemen gewoon geen mensen terug. Dan vind ik, dat die mensen terug moeten naar dat land, maar als dat land weigert ze terug te nemen, dan kunnen we niet anders dan ze in procedure nemen". Einde citaat.

En ook het retour zenden van de veiligelanders kan veel voortvarender worden aangepakt: pak EU-lidstaten en veilige landen aan die mensen weigeren terug te nemen, met stevige sancties, toon spierballen. En sluit terugkeerweigerende veiligelanders op tot ze zelf willen meewerken aan de terugkeer naar hun veilige land.

Kortom: er is veel meer mogelijk aan instroombeperking. Maar de staatssecretaris dweilt liever in plaats van de kraan wat dichter te draaien. De staatssecretaris (of: het Kabinet) overvalt liever kleine plattelandsgemeentes met de opdracht tot huisvesting van enkele honderden asielzoekers na stilletjes land of vastgoed te hebben aangekocht/laten aankopen dan zijn spierballen te laten zien aan EU-lidstaten, die de Dublin-afspraken niet willen nakomen.

Ik wil afsluiten met het citeren van een asielzoeker. De 28-jarige Adam Ismael. (De Telegraaf, 16 september)

"Ik was verbaasd hoe aardig en lief iedereen was. Ik ben met open armen ontvangen.". Maar vele anderen deden helemaal niets. Iedereen weet dat je van de gemeente twee jaar bijstand krijgt zodra je een huis toegewezen hebt gekregen. Dat is bij iedereen bekend. Vanuit het COA is er geen enkele verplichting."

"Het Nederlandse paspoort is gratis, ik begrijp daar niks van. Iedereen weet dat en vertelt dat aan elkaar door. Je hoeft niet te werken, je hoeft de taal niet te kennen, je hoeft geen belasting te betalen. Ik ken mensen die een Nederlands paspoort hebben gekregen zonder dat ze één woord Nederlands spreken. Dat vind ik gek."

Nederland is populair bij vluchtelingen, zegt Ismael. "Je kunt bij de gemeente een beetje zielig doen, dan hoef je meteen een jaar niet te werken. Zo makkelijk is het." "In Syrië is echt niks. Als je geen werk hebt, moet je het zelf uitzoeken." "Als er mensen uit veilige landen komen, stuur ze dan terug. En waarom gaan er niet veel meer vluchtelingen naar Noorwegen, Zweden of Finland? Daar is ruimte. Nederland is een te klein land om al die vluchtelingen op te kunnen vangen. Wees strenger." Einde citaat.

Tevens wil ik melding maken van de petitie die mevrouw Hillie de Jong aan de burgemeester van NOP heeft aangeboden op 7 september: bijna 4.100 ondertekenaars hebben via die petitie het gemeentebestuur gevraagd, het AMC NIET door te laten gaan.

Hieronder de petitietekst; in een separaat PDF-bestand dezelfde tekst met de 1.851 ondertekeningen.

Wij

Inwoners van Noordoostpolder en inwoners van Nederland,

constateren

Dat:

  • de regering een tweede asielaanmeldcentrum (een tweede Ter Apel) wil in Bant, eventueel met inzet van bestuursdwang;
  • de plaatselijke bevolking hier niet bij is betrokken;
  • in het nabijgelegen AZC-Luttelgeest al 1.000 asielzoekers zijn gehuisvest;
  • een eerdere tijdelijke uitbreiding van dit AZC tot 1.450 bewoners leidde tot veel negatieve ervaringen;
  • in 2016 is beloofd dat er niet meer dan 1.000 bewoners zouden worden gehuisvest;

en verzoeken

  • af te zien van bestuursdwang en de beslissing over de oprichting van een tweede asielaanmeldcentrum te laten bij het gemeentebestuur van Noordoostpolder;
  • Het gemeentebestuur van Noordoostpolder op geen enkele wijze te beïnvloeden in hun positiebepaling.

Ik hoop, dat de stem van de 1.851 ondertekenaars wordt gehoord en gerespecteerd. Nu voorlopig is afgezien van plaatsing van een extra AMC in Bant, is het gemeentebestuur NOP gevraagd mee te denken over een alternatieve locatie. Vragen staat natuurlijk vrij. Het uitoefenen van bestuursdwang past niet in onze democratie en wij hopen echt dat het Rijk ook in de toekomst afziet van bestuursdwang als het gemeentebestuur ervoor zou kiezen, af te zien van het huisvesten van meer dan de 1000 asielzoekers in het huidige AZC.

Inmiddels verblijvend,

Met vriendelijke groeten

Cees Dekker

Adviseur ONS Noordoostpolder Cees Dekker
Adviseur ONS Noordoostpolder Cees Dekker