Uw lokale politieke partij in de Noordoostpolder 
"Loquendi Libertatem Custodiamus"
"...Laten wij waken over de vrijheid van spreken..." 
De partij ONS Noordoostpolder handelt naar de ideologie van zijn inspirator Prof. Dr. W.S.P. (Pim)Fortuyn.

5/2 REPARATIE KUNSTWERK DE DEEL € 24.000!

Afgelopen week lazen wij op Facebook en in de Openbare besluitenlijst dat de gevraagd wordt om een budget beschikbaar te stellen van € 24.000,- voor de vervanging van de verlichting in het betreffende kunstwerk.
De ONS-fractie heeft daarover de volgende vragen:

1. Was het bekend dat deze kosten er aan zouden komen?
2. Is hiervoor gereserveerd?
3. Is het opgenomen in het onderhoudscontract dan wel de aankoop van het kunstwerk dat de gemeente verantwoordelijk is voor de verlichting en de vervanging daarvan?
4. Wat vindt u zelf van de timing, nu zoveel inwoners en ondernemers (financieel) getroffen worden door corona en de gemeente geeft € 24.000,- uit aan iets waar velen het nut op dit moment niet van inzien.
5. En nu de verlichting vervangen moet worden: heeft u ook gedacht aan verplaatsing van het kunstwerk? Bij ons weten bent u van plan een horecaplein te creëren en het kunstwerk zorgt in onze ogen voor een afscheiding van Eindeloos, De Lange Muur en Le Mirage. Indien het kunstwerk verplaatst wordt, worden deze horecaondernemers ook betrokken bij het horecaplein. Indien u er niet aan heeft gedacht, is dan nu het  moment om de verplaatsing in overweging te nemen?

5/2 SCHRIFTELIJKE VRAGEN VOORRANG  STATUSHOUDERS

Afgelopen week stond in de krant dat de gemeente Noordoostpolder meer statushouders huisvest dan nodig, terwijl andere Flevolandse gemeentes achterlopen.
(https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/214622/merendeel-flevolandse-gemeenten-loopt-achter-met-huisvesten-statushouders )De ONS-fractie heeft daarover de volgende vragen:
1. Wat voor beleid voeren wij met betrekking tot huisvesting statushouders ten opzichte van (urgente) huisvesting van onze eigen inwoners?
2. Waarom vangen wij meer statushouders op terwijl de wachtlijsten en -tijden voor onze eigen inwoners oplopen?
3. Wat zijn de verhoudingen van de hoeveelheid statushouders die wij op moeten vangen?

Sacha Werkman
Sacha Werkman
Bert Jan Aling
Bert Jan Aling

COMMISSIE WONEN FEBRUARI  

Zou u naast een 'mini' dorp met 24 bewoners met een moeilijk verstaanbaar gedrag willen wonen? Vanmiddag ben ik samen met mede collega raadsleden wezen kijken aan de Westermeerweg 3 te Tollebeek. Triade is voornemend om daar een woonzorgroep voor 24 personen te gaan bouwen en volgens de buurt heeft Triade plannen om dit t.z.t. te verhogen naar 32 personen. Wij en de buurt bewoners vinden dat de toekomstige bewoners een heel mooi plekje in de Noordoostpolder moeten krijgen, maar de buurt vindt dat er onvoldoende naar hun bezwaren geluisterd wordt. 


Bert Jan Aling
Bert Jan Aling

RAAD JANUARI

𝐆𝐞𝐞𝐧 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐤𝐨𝐨𝐩𝐳𝐨𝐧𝐝𝐚𝐠𝐞𝐧. Helaas heeft de motie van de PvdA om de supermarkten op zondag te openen tijdens de avondklok periode het niet gehaald. ONS was een groot voorstander om in deze periode (vrijwillig) extra koopzondagen toe te staan. Om zo het winkelend publiek beter te spreiden. Tegenstanders van de motie waren CDA, CU-SGP en PU en één stem van GL.


Bent u politiek geïnteresseerd en denkt u ook vaak dat het anders of beter kan en wilt u daar zelf een bijdrage aanleveren? Wij komen dan graag met u in contact. Schroom niet om één van ons te benaderen of stuur een mailtje naar: fractieonsnop@gmail.com

SOCIAL MEDIA

STANDPUNTEN ONS NOORDOOSTPOLDER

Transparantie Openbaar Bestuur

De burger heeft recht op een transparant bestuur. Dat vraagt bereidheid van het gemeente bestuur om openheid van zaken te geven. Aan de burger en zeker ook aan de gemeenteraad. Te vaak wordt informatie slechts met veel moeite gegeven en dan vaak ook nog onvolledig. Waarom aarzelen bestuurders zo vaak? Angst voor kritiek? Onzekerheid? Het systeem moet eenvoudiger en transparanter. Dan kan de gemeenteraad functioneren als een Raad van Commissarissen en het College van BenW als raad van Bestuur.

Taalplicht Statushouders

Zowel het onderdeel taal als het onderdeel deelname in de maatschappij is belangrijk voor een succesvolle inburgering. ONS wil hier veel meer aandacht aan geven en hier streng op handhaven. Taal eis in de bijstand, en woningtoewijzing na succesvolle afronding Nederlandse taal.

Elke
statushouder dient de Nederlandse taal machtig te zijn

Orde en Veiligheid

ONS inziens hebben onze inwoners behoefte aan meer "blauw op straat'. Handhaving en lik-op-stuk. Een belangrijke voorwaarde daarbij is voldoende politiesterkte. Voldoende blauw op straat is immers een belangrijk middel tegen criminaliteit en drugsgebruik. Wij pleiten voor een wethouder veiligheid. ONS is voorstander van duidelijke regels en vanzelfsprekend het handhaven daarvan. Overtreders moeten streng worden aangepakt. Strikte handhaving van wetten staan voor ONS hoog in het vaandel.

Investeren in Zorg en niet in stenen

De gemeente Noordoostpolder ontbeert adequate 2 de lijnzorg. Met name de Moeder en Kind zorg en 24/7 Spoed Eisende Hulp. Dat is van vitaal belang voor de ontwikkeling van de gemeente, én Emmeloord als centrumplaats. De keuze van het College om te investeren in het Dokter Jansen complex , dus in stenen, voor toekomstige woningen past daar niet in.
ONS wil investeren in Zorg, niet in stenen.


Zuiderzeelijn(Lely) en Infractructuur 

ONS is van mening dat de Lelylijn een absolute noodzaak is voor de Noordoostpolder, maar ook voor heel Noord Nederland. Het kan helpen de druk bevolkingsdruk in de Randstad te verlichten en werk te spreiden. De Lelylijn is ook van vitaal belang voor de ontwikkeling van de Noordoostpolder. Zonder deze verbinding is de kans groot dat het inwonertal structureel gaat dalen en voorzieningen, zoals bibliotheek, zwembad, sportvelden, middenstand etc. niet, of slechts minimaal, op peil gehouden kunnen worden.

Directe democratie en gekozen burgemeester

De 1ste kamer heeft in 2018 de weg vrijgemaakt voor een gekozen Burgemeester. Bijna alle partijen stemden voor een wijziging van de Grondwet. De praktijk blijkt echter weerbarstig. ONS is voor een systeem van direct gekozen burgemeesters, maar dan ook met meer bevoegdheden. Een systeem waarbij de gemeenteraad een voordracht maakt van 3 kandidaten waaruit de bevolking dan kan kiezen. Daarbij houdt de gemeenteraad de regie en komt de politiek dichter bij het volk.