Fractie ONS Noordoostpolder

Uw lokale politieke partij in de Noordoostpolder 
"Loquendi Libertatem Custodiamus"
"...Laten wij waken over de vrijheid van spreken..." 
De partij ONS Noordoostpolder handelt naar de ideologie van zijn inspirator Prof. Dr. W.S.P. (Pim)Fortuyn.

Martin Mulder Burgerraadslid ONS Noordoostpolder
Martin Mulder Burgerraadslid ONS Noordoostpolder

Mededeling Fractie ONS.

Met ingang van  1 januari jl. heeft fractielid Martin Mulder besloten zijn werkzaamheden te beรซindigen voor ONS. Martin was voor de fractie van ONS Noordoostpolder het gezicht in de commissie Samenlevingszaken in de gemeenteraad. Hij heeft zich in de afgelopen drie jaar voor ONS op een buitengewone wijze niet alleen politiek maar ook op het bestuurlijke vlak ingezet en daarmee een bijzondere positieve bijdrage geleverd. Hij beschikte over een brede dossierkennis op het gebied van de WMO, Jeugdzorg en Welzijn. 
 
De geleverde inspanningen in relatie tot de opbrengst en daarmee het verzilveren van zijn politieke ambities waren voor Martin helaas niet meer in evenwicht. Wij betreuren zijn keuze zeer, maar kijken ook terug op een bijzondere prettige samenwerking zowel bestuurlijk en politiek. Wij wensen hem in de toekomst veel succes.  

Bent u politiek geรฏnteresseerd en denkt u ook vaak het kan anders, het kan beter en wilt u daar zelf een bijdrage aanleveren. Wij komen dan graag met u in contact. Schroom niet om รฉรฉn van ons te benaderen of stuur een mailtje naar: fractieonsnop@gmail.com


https://youtu.be/cMeJD4ZSEAY
https://youtu.be/cMeJD4ZSEAY

Interim burgemeester Jan Westmaas (CDA) weigert te antwoorden op vragen ONS inzake vertrek oud-burgemeester Harald Bouman

"... Er is geen burger die weet  welke werkelijke redenen er aan vertrek van Bouwman ten grondslag lagen....'

Emmeloord - 18 December 2020 } Naar aanleiding van de raadsvergadering op 14 december jl. mag geconcludeerd worden dat er geen antwoord is gegeven op de vragen die Berthoo Lammers (Fractievoorzitter ONS) heeft gesteld. De schimmigheid blijft omtrent het vertrek van Harald Bouwman, de burgemeester die vorig jaar oktober (2019) vertrok. Er waren terechte zorgen. meer>>

ONS stelt vragen over veiligheid Oud en Nieuw en over Corona

Vraag 1) hoe gaat het college de dorpen controleren op het verbod van vuurwerk? Worden er met Oud en Nieuw extra BOAS ingezet die toezien op de handhaving .
Vraag 2) Overal in het land is er een ernstige stijging van coronagevallen. Ook zien we steeds meer avers gedrag jegens de genomen besluiten van de overheid. Zorgmedewerkers worden steeds meer belaagd. Is het college voorbereid om voldoende ondersteuning te bieden om de veiligheid niet alleen in de publieke ruimten maar ook in de zorginstellingen te garanderen? 

๐—›๐—ฒ๐—ฒ๐—ณ๐˜ ๐˜‚ ๐—ผ๐—ป๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ด๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ ๐˜‚๐—ถ๐˜๐˜‡๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—›๐—ผ๐—ณ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ผ๐—ผ๐—ธ ๐—ด๐—ฒ๐˜‡๐—ถ๐—ฒ๐—ป?

In deze uitzending wordt ingegaan of afval scheiden zin heeft en of het diftar systeem zoals wij in de Noordoostpolder gaan invoeren, hier positief aan bijdraagt. De punten die wij als ONS fractie ook in de gemeenteraad van de Noordoostpolder hebben ingebracht worden in deze uitzending ook benoemd:

  • Door het diftar systeem veel meer zwerfaval en vervuiling van de buurt.
  • Reststromen die normaal geld opleveren, worden afgekeurd, door ernstige vervuiling van deze stromen door restafval.  meer>>

 Begrotingsraad november. Onderstaand drie moties/amendementen die door ONS werden ingediend.


SOCIAL MEDIA

STANDPUNTEN ONS NOORDOOSTPOLDER

Transparantie Openbaar Bestuur

De burger heeft recht op een transparant bestuur. Dat vraagt bereidheid van het gemeente bestuur om openheid van zaken te geven. Aan de burger en zeker ook aan de gemeenteraad. Te vaak wordt informatie slechts met veel moeite gegeven en dan vaak ook nog onvolledig. Waarom aarzelen bestuurders zo vaak? Angst voor kritiek? Onzekerheid? Het systeem moet eenvoudiger en transparanter. Dan kan de gemeenteraad functioneren als een Raad van Commissarissen en het College van BenW als raad van Bestuur.

Taalplicht Statushouders

Zowel het onderdeel taal als het onderdeel deelname in de maatschappij is belangrijk voor een succesvolle inburgering. ONS wil hier veel meer aandacht aan geven en hier streng op handhaven. Taal eis in de bijstand, en woningtoewijzing na succesvolle afronding Nederlandse taal.

Elke
statushouder dient de Nederlandse taal machtig te zijn

Orde en Veiligheid

ONS inziens hebben onze inwoners behoefte aan meer "blauw op straat'. Handhaving en lik-op-stuk. Een belangrijke voorwaarde daarbij is voldoende politiesterkte. Voldoende blauw op straat is immers een belangrijk middel tegen criminaliteit en drugsgebruik. Wij pleiten voor een wethouder veiligheid. ONS is voorstander van duidelijke regels en vanzelfsprekend het handhaven daarvan. Overtreders moeten streng worden aangepakt. Strikte handhaving van wetten staan voor ONS hoog in het vaandel.

Investeren in Zorg en niet in stenen

De gemeente Noordoostpolder ontbeert adequate 2 de lijnzorg. Met name de Moeder en Kind zorg en 24/7 Spoed Eisende Hulp. Dat is van vitaal belang voor de ontwikkeling van de gemeente, รฉn Emmeloord als centrumplaats. De keuze van het College om te investeren in het Dokter Jansen complex , dus in stenen, voor toekomstige woningen past daar niet in.
ONS wil investeren in Zorg, niet in stenen.


Zuiderzeelijn(Lely) en Infractructuur 

ONS is van mening dat de Lelylijn een absolute noodzaak is voor de Noordoostpolder, maar ook voor heel Noord Nederland. Het kan helpen de druk bevolkingsdruk in de Randstad te verlichten en werk te spreiden. De Lelylijn is ook van vitaal belang voor de ontwikkeling van de Noordoostpolder. Zonder deze verbinding is de kans groot dat het inwonertal structureel gaat dalen en voorzieningen, zoals bibliotheek, zwembad, sportvelden, middenstand etc. niet, of slechts minimaal, op peil gehouden kunnen worden.

Directe democratie en gekozen burgemeester

De 1ste kamer heeft in 2018 de weg vrijgemaakt voor een gekozen Burgemeester. Bijna alle partijen stemden voor een wijziging van de Grondwet. De praktijk blijkt echter weerbarstig. ONS is voor een systeem van direct gekozen burgemeesters, maar dan ook met meer bevoegdheden. Een systeem waarbij de gemeenteraad een voordracht maakt van 3 kandidaten waaruit de bevolking dan kan kiezen. Daarbij houdt de gemeenteraad de regie en komt de politiek dichter bij het volk.