Doede Pausma
Doede Pausma

Doede Pausma  †

Met groot verdriet en diepe verslagenheid heeft het bestuur en de fractie van ONS Noordoostpolder kennis genomen van het  overlijden van ons gewaardeerd oud-fractiegenoot en bestuurslid Doede Pausma.

Doede is van 2010-2014 raadslid geweest voor ONS Noordoostpolder.  We herinneren Doede als een zeer betrokken, sociaal en gerespecteerd mens en politicus die het politieke debat open en rechtvaardig aanging. Doede was een no-nonsense politicus die veel voor ONS Noordoostpolder heeft betekend. Zijn betrokkenheid met de wereld, zijn rechtvaardigheidsgevoel, optimisme, energie, kennis en gedrevenheid en niet in het minst zijn humor blijven ons bij en strekken ons tot voorbeeld. 

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn naasten, in het bijzonder Marjan en zijn familie. Wij wensen hen veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Bestuur en Fractie ONS Noordoostpolder

Uw lokale politieke partij in de Noordoostpolder 
"Loquendi Libertatem Custodiamus"
"...Laten wij waken over de vrijheid van spreken..." 
De partij ONS Noordoostpolder handelt naar de ideologie van zijn inspirator Prof. Dr. W.S.P. (Pim)Fortuyn.


Bent u politiek geïnteresseerd en denkt u ook vaak dat het anders of beter kan en wilt u daar zelf een bijdrage aanleveren? Wij komen dan graag met u in contact. Schroom niet om één van ons te benaderen of stuur een mailtje naar: fractieonsnop@gmail.com. 

SOCIAL MEDIA

STANDPUNTEN ONS NOORDOOSTPOLDER

Transparantie Openbaar Bestuur

De burger heeft recht op een transparant bestuur. Dat vraagt bereidheid van het gemeente bestuur om openheid van zaken te geven. Aan de burger en zeker ook aan de gemeenteraad. Te vaak wordt informatie slechts met veel moeite gegeven en dan vaak ook nog onvolledig. Waarom aarzelen bestuurders zo vaak? Angst voor kritiek? Onzekerheid? Het systeem moet eenvoudiger en transparanter. Dan kan de gemeenteraad functioneren als een Raad van Commissarissen en het College van BenW als raad van Bestuur.

Taalplicht Statushouders

Zowel het onderdeel taal als het onderdeel deelname in de maatschappij is belangrijk voor een succesvolle inburgering. ONS wil hier veel meer aandacht aan geven en hier streng op handhaven. Taal eis in de bijstand, en woningtoewijzing na succesvolle afronding Nederlandse taal.

Elke
statushouder dient de Nederlandse taal machtig te zijn

Orde en Veiligheid

ONS inziens hebben onze inwoners behoefte aan meer "blauw op straat'. Handhaving en lik-op-stuk. Een belangrijke voorwaarde daarbij is voldoende politiesterkte. Voldoende blauw op straat is immers een belangrijk middel tegen criminaliteit en drugsgebruik. Wij pleiten voor een wethouder veiligheid. ONS is voorstander van duidelijke regels en vanzelfsprekend het handhaven daarvan. Overtreders moeten streng worden aangepakt. Strikte handhaving van wetten staan voor ONS hoog in het vaandel.

Investeren in Zorg en niet in stenen

De gemeente Noordoostpolder ontbeert adequate 2 de lijnzorg. Met name de Moeder en Kind zorg en 24/7 Spoed Eisende Hulp. Dat is van vitaal belang voor de ontwikkeling van de gemeente, én Emmeloord als centrumplaats. De keuze van het College om te investeren in het Dokter Jansen complex , dus in stenen, voor toekomstige woningen past daar niet in.
ONS wil investeren in Zorg, niet in stenen.


Zuiderzeelijn(Lely) en Infractructuur 

ONS is van mening dat de Lelylijn een absolute noodzaak is voor de Noordoostpolder, maar ook voor heel Noord Nederland. Het kan helpen de druk bevolkingsdruk in de Randstad te verlichten en werk te spreiden. De Lelylijn is ook van vitaal belang voor de ontwikkeling van de Noordoostpolder. Zonder deze verbinding is de kans groot dat het inwonertal structureel gaat dalen en voorzieningen, zoals bibliotheek, zwembad, sportvelden, middenstand etc. niet, of slechts minimaal, op peil gehouden kunnen worden.

Directe democratie en gekozen burgemeester

De 1ste kamer heeft in 2018 de weg vrijgemaakt voor een gekozen Burgemeester. Bijna alle partijen stemden voor een wijziging van de Grondwet. De praktijk blijkt echter weerbarstig. ONS is voor een systeem van direct gekozen burgemeesters, maar dan ook met meer bevoegdheden. Een systeem waarbij de gemeenteraad een voordracht maakt van 3 kandidaten waaruit de bevolking dan kan kiezen. Daarbij houdt de gemeenteraad de regie en komt de politiek dichter bij het volk.