Wonen

Raad stemt over Biodiversiteit. Wat voor een niveau wilt u als inwoner?

Uw aanspreekpunt voor de Commissie Woonomgeving is Bert Jan Aling

Emmeloord, 15 januari 2024 | Onderstaande krantenbericht van De Stentor is een goede weergave van hetgeen er in de commissie Bestuur, Financiën en Economische Zaken (BFE) maandag jl. is besproken inzake de verbouw/nieuwbouw van zwembad het Bosbad.

ONS Noordoostpolder heeft bij monde van haar ONS-commissielid Berthoo Lammers aangegeven dat er door...

Mevrouw Sigrid Bosman sprak namens mede namens de bewoners van de Koningin Julianastraat in bij commissievergadering woonomgeving d.d. 18 januari 2022 betreffende agendapunt 8: VVGB CWI locatie.

De ONS fractie heeft zeker met deze motie ingestemd om in de toekomst niet nog meer gronden op te offeren aan zonneweiden. In 2019 was de ONS fractie één van de weinige fracties die de structuurvisie zon in de Noordoostpolder niet heeft aangenomen. De ONS fractie wil eerst zonnepanelen op daken zoveel mogelijk stimuleren en realiseren en niet op...