ONS voor nieuwbouw zwembad, wel kanttekeningen.

19-01-2024
Berthoo Lammers. Commissielid BFE (Bestuur Financiën economische Zaken)
Berthoo Lammers. Commissielid BFE (Bestuur Financiën economische Zaken)

Emmeloord, 15 januari 2024 | Onderstaande krantenbericht van De Stentor is een goede weergave van hetgeen er in de commissie Bestuur, Financiën en Economische Zaken (BFE) maandag jl. is besproken inzake de verbouw/nieuwbouw van zwembad het Bosbad.  

ONS Noordoostpolder heeft bij monde van haar ONS-commissielid Berthoo Lammers aangegeven dat er door het college rekening moet worden gehouden met een flinke groei van inwoners de komende tien jaar. De komst van de Flevolijn en de Rijksopgave tot meer woningbouw leiden hiertoe. Dat betekent dat we niet alleen de ruim 400 leden van de (zwem)sportverenigingen moeten bedienen, maar ook de overige jeugd binnen die 50-55.000 inwoners die we gaan krijgen. Het bestuur van Noptunus, Zignea en College van BenW bij monde van wethouder Rene van Amersfoort delen die zorgen, maar geven tegelijkertijd aan dat ze geen concurrent van het subtropisch zwembad te Joure willen zijn en er bij de nieuwbouw met voldoende recreatieve elementen is rekening gehouden. ONS zal op de Raadvergadering eind januari niet tegenstemmen en dient een amendement van de Politieke Unie inzake uitbreiding zwembanen van 6 naar 8 banen mede in.

Berthoo Lammers
Commissie lid ON

DE STENTOR

Met de bouw van een nieuw zwembad in Emmeloord in plaats van renovatie van het bestaande, wil wethouder René van Amersfoort de kosten drukken. Hoewel politiek en gebruikers blij zijn met deze koerswijziging, morrelen zij toch aan het plan. Waardoor het geboekte voordeel bijna is verdampt. ,,Prachtig plan, maar net niet af." 

Na een jarenlange discussie hakten burgemeester en wethouders eind vorig jaar de knoop door. Het Bosbad wordt volledig vernieuwd. Dat kost 24,6 miljoen euro en is daardoor goedkoper dan renovatie. Uit de nieuwste berekeningen blijkt dat een grootschalige opknapbeurt van het verouderde zwembad 26,3 miljoen euro kost. Deze koerswijziging kan op applaus rekenen in de politiek en bij gebruikers. Toch is niet iedereen blij. Dat heeft te maken met de groei van Emmeloord en de dorpen. De verwachting is dat de polder er in de komende decennia duizenden inwoners bij krijgt. Voor zwemmen zijn zij, zowel recreatief als sportief, voor het grootste gedeelte aangewezen op het nieuwe Bosbad. 

Zorgen
Dat het vernieuwde binnenbad zes banen krijgt, leidt tot zorgen bij zwemvereniging ZIGNEA, Reddingsbrigade Noptunus en duikvereniging De Zeewolf. In het vorige plan waren twee wedstrijdbaden ingetekend en zien zij hun ruimte halveren. De clubs vrezen ruimtegebrek in het nieuwe zwembad. Na jaren van krimp stijgen de ledenaantallen en zij verwachten ook te profiteren van het groeiende inwoneraantal. 
,,Dit plan is voor ons niet toekomstbestendig", aldus Gert-Jan Baken maandagavond tijdens een politieke vergadering. Volgens hem is een bad met zes banen te klein om met meerdere gebruikers te delen. Baken vreest dat trainen en recreatief zwemmen vaker op 'ongunstige momenten' moet, zoals 's ochtends vroeg of 's avonds laat. De voorzitter van Noptunus stelt namens de drie verenigingen: ,,Potentiële leden zullen afhaken. "Daarom pleiten de clubs voor een wedstrijdbad met twee banen extra. Daardoor blijft een wens van zwemvereniging ZIGNEA realistisch, stelt Baken: ,,Zonder een bad met acht banen mogen wij geen nationale wedstrijden organiseren. Het is toch prachtig als die in de Noordoostpolder worden gehouden? "De oproep blijkt niet aan dovemansoren gericht. Politieke Unie, ChristenUnie-SGP, VVD en D66 willen dat burgemeester en wethouders hun plan aanpassen en twee extra banen aan het binnenbad toevoegen. ,,Het is een prachtig plan, maar net niet helemaal af", motiveert Albertine Evers (Politieke Unie).Keerzijde is dat het bad uitbreiden met twee banen 1 miljoen euro extra kost. Dat levert volgens de partijen jaarlijks een ton extra inkomsten op, maar ook hogere lasten. Volgens hun berekening wordt de investering in tien tot twintig jaar terugverdiend. 

Wethouder René van Amersfoort houdt zich op de vlakte. Hij stelt dat de uitbreiding niet binnen het budget past, dat door de jaren heen al bijna is verdubbeld. Het argument van de verwachte groei van verenigingen vindt de wethouder 'een glazen bol-verhaal'. ,,Het is lastig definiëren of twee extra banen noodzakelijk zijn. "Of het zwembad extra geld mag kosten, vindt hij een keuze van de gemeenteraad. Die neemt later deze maand een definitief besluit. De vier partijen die nu voor zijn, hebben een meerderheid. Daarnaast neigt ook ONS Noordoostpolder naar een 'ja', verklapt Berthoo Lammers. Naar verwachting start de bouw niet voor 2025. De werkzaamheden duren zo'n anderhalf jaar en in die tijd blijft het huidige Bosbad open. Het nieuwe zwembad komt aan de achterkant van de sporthallen, bij de atletiekbaan. Naast het wedstrijdbad komen er een instructiebad, peuterbad en een familieglijbaan. Het buitenbad wordt opgeknapt en blijft op de huidige plek.

(c) De Stentor