Samenleving(zorg) en Cultuur

Uw aanspreekpunten voor de Commissie Samenleving (zorg) en Cultuur zijn Berthoo Lammers en Everet van Dorp

Emmeloord,
In Flevoland hebben jagers te maken met WBE (wildbeheereenheid) Flevoland. Deze is overkoepelend en dient dus ook haar belangen in de Noordoostpolder. Een WBE is een vereniging waar jachthouders met jachtakte wettelijk verplicht lid van moeten zijn. Deze vereniging is in 2016 opgericht (wettelijke verplichting artikel 2.14 Wet...

Emmeloord, 13 november | Zoals verwacht werd het ONS amendement over de taaleis alleen door de VVD ondersteund in de raadsvergadering van 9 november 2020. Hiermee begroef de raad een belangrijk wapen.

Maandag 9 november werd er in de gemeenteraad Noordoostpolder bij de begrotingsbehandeling een motie ingediend door ONS om de mantelzorgers te steunen via een mantelzorgcompliment. Twee jaar geleden diende ONS Noordoostpolder een motie in om het mantelzorg compliment te verhogen naar € 150 per mantelzorger per jaar. Deze motie werd aangenomen en...

Twee jaar geleden diende ONS Noordoostpolder een motie in om het mantelzorg compliment te verhogen naar € 150 per mantelzorger per jaar. Deze motie werd aangenomen en verheugd kon ONS deze verbetering melden. Veel mantelzorgers zitten helemaal niet te wachten op centraal georganiseerde activiteiten maar doen liever (eindelijk) zelf iets met het...