Armoedebeleid in Noordoostpolder

10-12-2020

Voorzieningen en regels met betrekking tot het armoedebeleid in de Noordoostpolder.

Een paar mensen verzochten mij om iets te vertellen over het huidige armoedebeleid in de Noordoostpolder. Om dit te doen heb ik de "Evaluatie ontwikkelagenda "Krachtig tegen armoede"" bestudeerd. Deze evaluatie is precies een jaar geleden gemaakt. Voor zover ik weet zijn de regels in de tussentijd niet veranderd.

Je bent niet de enige!

In de Noordoostpolder leefden in 2019 maar liefst 2200 huishoudens van een loon dat minder dan 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum (WSM) is.

Voor 2020 heb ik een tabel gemaakt omdat het per huishouden/leeftijdsgroep verschilt.

WSM maandbedragen2020

                                                       SM                     110% WSM           120% WSM

Gehuwd/Samenwonend               € 1.679,97           € 1.847,97           € 2.015,96

Alleenstaand ouder dan 21 jaar    € 1.230,40            € 1.353,44          € 1.476,48

Alleenstaand woningdeler >21      € 782,13               € 860,34            € 938,56

Alleenstaand 20 jaar r                   € 924,59              € 1.017,05           € 1.109,51

Alleenstaand 19 jaar                       € 672,95              € 740,25            € 807,54

Alleenstaand 18 jaar                       € 552,45              € 607,70             € 662,94

  

Regelingen per soort

  • Kwijtschelding gemeentelijke heffingen
  • Bijzondere bijstand
  • Individuele inkomenstoeslag
  • Individuele studietoeslag
  • Meerkostenregeling chronisch zieken en gehandicapten
  • Hulp bij schulden
  • Meedoenpakket voor kinderen
  • Meedoenpakket voor ouderen

Per soort geef ik aan wat de regeling inhoudt

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Ieder huishouden ontvangt jaarlijks een rekening van de gemeente voor afvalstoffenheffing en rioolheffing. Als je woningeigenaar bent ontvang je daarnaast een rekening voor de onroerend zaakbelasting. Is je inkomen gelijk aan, of lager dan het WSM, dan kun je volledige of gedeeltelijke vrijstelling van betaling krijgen van deze rekening. Los van bovenstaande geldt iets vergelijkbaars voor de jaarlijkse aanslag van het GBLT (waterschapsbelasting). Dit moet via GBLT worden geregeld.

Bijzondere bijstand

Is je inkomen lager dan 110% WSM dan kun je in aanmerking komen voor bijzondere bijstand als je dat nodig hebt. Hieruit wordt onder meer bewindvoering betaald in het geval je schuldhulp hebt of krijgt.

Individuele inkomenstoeslag

Als je inkomen gedurende 3 jaar op of onder het WSM is kom je in aanmerking voor deze toeslag. De toeslag is € 390 voor alleenstaanden, € 502 voor alleenstaande ouders en € 557 voor samenwonenden

Individuele studietoeslag

Hier is de regeling als volgt: Als je student bent met een beperking waardoor je niet of nauwelijks geld bij kunt verdienen om je studiekosten te betalen dan kun je, als je inkomen gelijk of lager is dan het WSM, een bijdrage van € 1.500 per studiejaar krijgen

Meerkostenregeling chronisch zieken en gehandicapten

Als je een chronische ziekte of beperking hebt en je inkomen is gelijk of lager dan 110% WSM dan kom je in aanmerking voor een uitkering van € 250 per kalenderjaar

Hulp bij schulden

Hiervoor geldt geen inkomensgrens. De ondersteuning is in natura.

Meedoenpakket voor kinderen

Het grootste resultaat van het traject Krachtig tegen armoede van de afgelopen jaren vinden we terug in de meedoenpakketten voor kinderen.
Iedereen met een inkomen gelijk of lager dan 120% WSM komt hiervoor in aanmerking. Ook kom je in aanmerking als je in een schuldhulpverleningstraject zit.


WVoorzieningleeftijd

Fiets                                                    vanaf 6 jaar

Computer                                            middelbare school

Sport- en Cultuurbonnen                    4 tm 17 jaar

Zwemdiploma A en zwemkleding      vanaf 5 jaar

Meedoenpakket voor ouderen

Als je inkomen lager of gelijk is dan 110% WSM (of je in een schuldhulpverleningstraject zit) dan kom je, vanaf de pensioenleeftijd in aanmerking voor € 100 aan waardebonnen per kalenderjaar.