Goede organisatie WBE (Wild beheereenheid) belangrijk voor Noordoostpolder

13-03-2021

Emmeloord, 
In Flevoland hebben jagers te maken met WBE (wildbeheereenheid) Flevoland. Deze is overkoepelend en dient dus ook haar belangen in de Noordoostpolder. Een WBE is een vereniging waar jachthouders met jachtakte wettelijk verplicht lid van moeten zijn. Deze vereniging is in 2016 opgericht (wettelijke verplichting artikel 2.14 Wet Natuurbescherming) en doet uitstekend (vrijwilligers) werk. 
ONS heeft de volgende vragen voor het College van BenW Noordoostpolder.

Nu leest ONS in de nieuwsbrief van de WBE (bijgevoegd) dat gedeputeerde Hofstra deze vereniging wil ontbinden en in plaats daarvan zelf minimaal 3 WBE's wil gaan oprichten. Naar deskundigheid binnen de fractie van ONS is naar haar inschatting meer dan 90% van de jagers daarop tegen. De gedeputeerde zegt dat hij zijn beslissing heeft genomen, mede op advies van de FBE (Faunabeheereenheid).

De 6 gemeenten van Flevoland hebben namens de VNG en samen met LTO (land en tuinbouw organisatie), Staatsbosbeheer, Waterschap, Dierenbescherming, Flevolandschap en Natuurmonumenten, Federatie Particulier Grondbezit en WBE een vertegenwoordiger /een zetel in de FBE. Ik lees ook in de brief van de WBE dat het advies van de FBE geen unaniem advies is van de FBE.

Vragen ONS Noordoostpolder en de antwoorden van het College 

  • Wat is/was het advies van onze VNG afgevaardigde (Wethouder W. van der Es te Dronten) in de FBE? 
  • College: U kunt dit advies het beste even bij de provincie of het secretariaat van de FBE opvragen. De FBE zelf is een zelfstandige stichting met als belangrijkste taak het schrijven van een  faunabeheerplan op basis van het provinciaal faunabeleid en het afstemmen van de uitvoering daarvan. De VNG is een vereniging, de heer Van der Es (wethouder te Zeewolde) vertegenwoordigt in het bestuur van de FBE de belangen van de VNG afdeling Flevoland. Hij heeft daarbij het mandaat van het bestuur van de VNG.
  • Deelt u dit advies? Zo niet, waarom niet, en wat is dan uw mening?
  • College: Ons is het advies van de heer Van der Es niet bekend.  De Gemeente Noordoostpolder heeft belang bij een goed en evenwichtig Faunabeheer waarbij met alle belangen is rekening gehouden. Daarover bereiken ons geen klachten.
  • Is er over dit advies contact geweest met het college van BenW gemeente Noordoostpolder? Zo nee, waarom niet.
  • College: Antwoord zie vraag I
  • Heeft u zelf, direct of indirect ook contact gehad met uw VGN afgevaardigde en wat was daarvan de uitkomst?
  • College: Antwoord zie vraag I

Namens de fractie van ONS Noordoostpolder,
Berthoo Lammers

Berthoo Lammers
Berthoo Lammers