ONS, PU, SP en CU/SGP plaatsen lichtkunstwerk De Deel toch op agenda.

01-04-2021

De fracties PU, ONS, CU/SGP en SP, plaatsen het amendement  over het lichtkunstwerk aan De Deel toch op de Commissie agenda van april a.s.

Aangezien de gemeente voornemens is het Lichtkunstwerk op de Deel op te knappen voor een bedrag van € 25.000,- vinden de voornoemde fracties dat er eerst een fundamentele discussie moet plaats vinden.

De gemeente heeft namelijk contractueel geen verplichting meer om zorg te dragen voor het herstel van het Lichtkunstwerk. Ook is er geen sprake meer van een Cultuurplein (plan Provast), maar van een horecaplein en heeft De Deel een nieuwe uitstraling gekregen. Daarmee doemt de vraag op of het Lichtkunstwerk überhaupt op een passende plaats staat.

Alvorens er dus tot reparatie wordt overgegaan wensen de partijen eerst te bespreken wat de mogelijkheden zijn m.b.t. de toekomst van het lichtkunstwerk waaronder de plaats en de daarvoor benodigde financiële middelen een belangrijke rol spelen.

ONS heeft bij de gemeente een verzoek neergelegd om ook de kunstenaar te bevragen of hij het Lichtkunstwerk een andere plaats zou hebben toegekend wetenschap hebbende dat het oorspronkelijke bestemmingsplan niet meer is gerealiseerd. 

Fractie ONS Noordoostpolder
Berthoo Lammers // Sacha Werkman