Overzicht Noordoostpolder Corona 2de Lockdown (2020 - 2021)

24-03-2021

Emmeloord,  (Bericht College van BenW aan de Raad)

Inmiddels hebben we een jaar te maken met (behoorlijk) wisselende maatregelen in verband met de Coronapandemie. We hebben u in december via een memo geïnformeerd over de gevolgen voor Noordoostpolder, voor onze samenleving en ook voor de ambtelijke organisatie. In deze memo gaan we dieper in op wat deze nieuwe ontwikkelingen voor Noordoostpolder betekenen via een aantal thema's. We schetsen een beeld zonder de intentie te hebben volledig te zijn.

Download onderstaand het volledige overzicht met de actuele stand van zaken.