Segregatie in de Noordoostpolder

13-11-2020

Segregatie in de polder.

Emmeloord, 13 november | Zoals verwacht werd het ONS amendement over de taaleis alleen door de VVD ondersteund in de raadsvergadering van 9 november 2020. Hiermee begroef de raad een belangrijk wapen.

Situatie

In de Noordoostpolder wonen ongeveer 47.000 mensen.Van deze groep is 8% EU inwoner (grotendeels uit Oost-Europa) Dit zijn ongeveer 3700 mensen. Van deze groep is 7 % van niet westerse afkomst, ongeveer 3300 mensen. Samen dus ongeveer 15% van de inwoners van de Noordoostpolder, ongeveer 7000 mensen.

De eisen

Mensen uit de eerste groep hoeven niet in te burgeren. Dat zijn dus 3700 mensen die geen enkele moeite hoeven te doen om de Nederlandse taal te leren.

Een deel van de andere groep moet inburgeren. Over inburgeren is ook van alles bekend. Een deel van de mensen krijgt dit met succes voor elkaar. De taalkennis is echter vaak nog steeds erbarmelijk, zoals in februari bij de taalconferentie pijnlijk duidelijk werd gemaakt door een man die, na inburgering, nog steeds niet uit de voeten kon en zelf de moeite nam om zijn kennis verder te verbeteren. Maar goed, die mensen doen hun best en verdienen daar ondersteuning voor (die ze ook krijgen vanuit DUO). Een ander deel van deze tweede groep is, door een associatieverdrag, ook vrijgesteld van inburgering. 

Ook voor deze mensen geldt dat ze geen enkele moeite hoeven te doen om de Nederlandse taal te leren. Denk hierbij aan landen als Turkije, Noorwegen en Zwitserland. Vooral uit Turkije zitten er in de Noordoostpolder aardig wat mensen. Ga uit van ongeveer 30% van deze groep.

Het resultaat

Van de 7000 mensen die hier vanuit een ander land zijn komen wonen hoeven er 4700 geen enkele moeite te doen om Nederlands te leren. Als er uit deze groep mensen aankloppen voor een uitkering inzake de Participatiewet is de taal geen enkel obstakel.

Let op: we spreken hier over inwoners. Dat zijn mensen die hier een woonadres hebben. Dat zijn dus niet de mensen die in de zogenaamde Polenhotels zitten. Deze 5000 mensen zijn immers geen inwoner (al spreken ze zelden meer dan 10 woorden Nederlands). Ze betalen echter (hopelijk) wel toeristenbelasting. Dat er daardoor nog veel minder Nederlands gesproken wordt in de polder moeten we maar op de koop toenemen.

Het gevolg

Voor mensen die geen Nederlands spreken is het vrijwel onmogelijk om mee te doen in onze samenleving. Vaak doen ze dat dan ook niet. Ze maken hun eigen gemeente in de gemeente. Ze hebben hun eigen supermarkten, hun eigen religie, hun eigen buurthuizen en sportclubs.

Hoe dat uiteindelijk afloopt zie je in de grote steden. Zelf kom ik uit de buurt van Den Haag. Ik heb dit proces 25 jaar geleden zien gebeuren. Wijken als Spoorwijk, de Schilderswijk en Transvaal zijn daar volledig omgevormd. Nederlands wordt daar nauwelijks meer gesproken en cultureel doet het in geen enkel opzicht meer aan Nederland denken.

Het is te betreuren dat de taaleis uit de Participatieverordening wordt gehouden. Het resultaat hiervan zullen we in de komende jaren zien.

Martin Mulder, Commissielid Samenleving 
Burgerraadslid