Alinda Zweers in bestuur ONS Noordoostpolder

25-06-2024
Alinda Zweers
Alinda Zweers

Emmeloord, 23 Juni 2024. Op de ledenvergadering van ONS Noordoostpolder in juli  a.s. zal Alinda Zweers door het thans zittende bestuur worden voorgedragen als secretaris van ONS Noordoostpolder. Het bestuur van de lokale politieke vereniging is trots dit te kunnen melden. 

Het politieke klimaat in Nederland is de laatste jaren zodanig veranderd dat de bevolking zich steeds meer afkeert van de (landelijke)politiek. Ook lokaal zien we bij alle partijen dat het moeilijk is om mensen geënthousiasmeerd te krijgen om iets aan hun sociale leefomgeving te verbeteren of te versterken.  ONS Noordoostpolder zet zich juist in voor de belangen van de lokale bevolking. Dat begint bij een politieke vereniging met een goed bestuur als basis. Het bestuur van ONS is verheugd dat we deze basis kunnen verbreden door de komst van Alinda als secretaris  In 2026 zijn er al weer nieuwe gemeenteraadsverkiezingen en dan moeten de partijen er weer klaar voor zijn. Er moet een programmacommissie, kandidaatstellingscommissie en een campagnecommissie worden samengesteld. Kortom.... de basis hiervoor is gelegd  en  we werken graag samen met de raadsfractie en de leden aan een sterkte toekomst voor onze prachtige Polder.