Installatie nieuwe wethouder Rene van Amersfoort kende 11(28) bezwaren 

31-01-2023

Emmeloord, 30 januari 2023 | De installatie van René van Amersfoort als nieuwe wethouder van de gemeente Noordoostpolder ging niet zonder slag of stoot. De ONS fractie had moeite met de wijze waarop onderzoek door Sjoerd de Boer van de CU/SGP werd verricht. Er werd zowel op de man als op het proces gespeeld.

Berthoo Lammers, fractievoorzitter van ONS Noordoostpolder, was er helder over. "Het leek alsof er op de man werd gespeeld in plaats van op het "proces". Ook Lammers erkent dat er door het bestuur en secretariaat van de Pvda fractie, die zorgt draagt voor het aandragen van een nieuwe wethouders kandidaat, administratieve omissies zijn gemaakt. "Dit had nooit mogen gebeuren, hierdoor werd de aanstaande kandidatuur van de heer van Amersfoort beschadigd."

Het dispuut ging over het (on)terechte gebruik van de terminologie "wethouder" in plaats van "portefeuillehouder". In Rotterdam-Pernis waar de heer van Amerongen werkzaam was  bestuurder in de wijkraad, werd de term "wethouder" gebezigd, hetgeen juridisch wettelijk iets genuanceerder ligt. Dat hij de periode van 3 jaar had geduid in plaats van 1 jaar over de duur van zijn bestuursfunctie is een omissie die  de heer Van Amersfoort zelf al tijdens het debat ontzenuwde. Die periode kwam uit het digitale archief van de PvdA. Dat hij dat in zijn cv over het hoofd had gezien verklaarde de heer Van Amersfoort door de druk en snelheid waarmee zijn gegevens naar de griffie moest. 'Dat was een foutje van mij,' beaamde hij. Voor de ONS fractie  was daarmee de kous af. 

ONS vond het slordig van het bestuur van de PvdA en onhandig van de heer Van Amersfoort, maar dat doet niets af aan zijn bestuurlijke kwaliteiten en ervaring als mens en ondernemer. De heer van Amersfoort komt uit de Noordoostpolder, heeft bestuurlijke ervaring, is integer en kan de vrijgekomen portefeuille integraal overnemen. 


"Belangrijk is dat de heer Van Amersfoort achter het coalitie akkoord staat en dat dit voor de ONS fractie vertrouwen geeft in een goede samenwerking. We kunnen verder met de uitvoering van het coalitieakkoord 'ruimte voor elkaar' en daarmee dienen we het belang van hetgeen de kiezer wilde,' aldus Berthoo Lammers.

Berthoo Lammers heeft in zijn bijdrage namens de ONS fractie aangegeven hoe zij dit aanstellingsproces hebben ervaren.

Bijdrage Berthoo Lammers namens ONS Noordoospolder tijdens aanstellingsdebat

Bijdrage Omroep Flevoland

Bijdrage de Stentor