Interview Berthoo Lammers met Omroep Flevoland inzake verschijnen rapport "Passend Organiseren"

23-04-2020

Coalitie- en oppositiepartijen in de gemeenteraad van Noordoostpolder reageren tegengesteld op het rapport dat de gemeentelijke rekenkamer opstelde over de verhoudingen binnen het gemeentehuis. In het donderdag gepresenteerde rapport concludeert de commissie dat in Noordoostpolder niet burgemeester en wethouders, maar de ambtenaren in het gemeentehuis de leiding hebben. Het hoogste orgaan van de gemeente, de gemeenteraad, stelt zich te zwak en afwachtend op en is onderling erg gepolariseerd. 

De kritiek maakt bij de raad veel los. Daarbij zijn de collegepartijen milder dan de oppositie. De coalitiepartijen CDA, ChristenUnie/SGP, Politieke Unie en VVD wijzen er op dat de Rekenkamer constateert dat de gemeente door de nieuwe manier van 'passend organiseren' beter en sneller is gaan reageren op wensen en vragen uit de samenleving. Inwoners van Noordoostpolder zijn hierdoor tevredener over de manier waarop zij bij het bestuur worden betrokken. 

ONS: zesde kritische rapport over rol raad Berthoo Lammers (ONS Noordoostpolder) vindt het kwalijk dat er nu een zesde rapport van een rekenkamer ligt, waarin wordt geconstateerd dat de gemeenteraad te weinig zijn kaderstellende rol waarmaakt. Dat de ambtelijke organisatie binnen het gemeentehuis blijkbaar meer kan bepalen dan het college van B en W en de gemeenteraad, is een aantasting van de democratie, zegt Lammers. 

"Er ligt voor burgemeester Westmaas en commissaris van de Koning Leen Verbeek een belangrijke taak om de verhoudingen in Noordoostpolder te normaliseren,' zo stelt Lammers. 

Hij keert in juni na bijna een jaar afwezigheid wegens ziekte terug in de gemeenteraad.

Fragment Lammers op 2.04 minuten