Motie Prestatieindicatoren SP-ONS-PvdA en D66 aangenomen.

05-08-2020

De motie prestatieindicatoren is aangenomen. De motie werd samen met de SP en Pvda D66 ingediend.

Het is Martin Mulder van ONS al jaren een doorn in het oog dat de gemeente, lees: ambtelijke dienst, niet in staat is om actuele cijfers aan te leveren. Hierdoor wordt de controlerende taak van het raadslid bemoeilijkt.