ONS blijft tegen komst aanmeldcentrum in Noordoostpolder

28-09-2022

Emmeloord, 27 september 2022 | ONS heeft in de commissievergadering haar standpunt inzake de komst van een aanmeldcentrum duidelijk naar voren gebracht.  Samen met de VVD waren zij de enige twee partijen die duidelijk aangaven dat wij niet de problemen van het Rijk dienen op te lossen. Onderstaand de tekst die fractievoorzitter Berthoo Lammers namens ONS heeft gesproken in de vergadering.

Stand van zaken aanmeldcentrum
Recentelijk dreigde onze Commissaris der Koning Leen Verbeek in één van zijn statussen, w.o. Rijksheer- in ons eigen belang -met een Rijksinpassingsplan, Rijksaanwijzing en Rijksstandpunt over de komst van de Lelylijn dat het bestuur van de Gemeente Noordoostpolder, wij dus, maar even akkoord moesten gaan met een Aanmeldcentrum in te Bant/Luttelgeest. Het bedrijf had hij al gekocht, het COA getipt en dat terwijl de bevolking nog niet eens was geraadpleegd. Dat hebben staatsecretaris Van den Burg en commissaris Verbeek geweten. Wij, inwoners en bestuur van de Noordoostpolder, vinden dat de Koninklijke weg bij deze kwesties moeten worden bewandeld inzake de toewijzingen van Asiel- en AanmeldCentra en dat betekent dat de bevolking via haar belangen- en klankbordgroepen eerst moeten kunnen worden benaderd voor een standpunt. Dát is voor ONS Leading. En zij hebben inmiddels gesproken. Zij achtten het niet verder wenselijk dat er een aanmeldcentrum en/of uitbreiding komt! En dat nemen wij als ONS over. Dat geluid hebben wij -als ONS- ook vertaald in de bijeenkomsten die zijn geweest.

Het standpunt van ONS is duidelijk. Wij vinden dat vluchtelingen en asielzoekers dienen te worden opgevangen in de regio.

ALGEMEEN

Voorzitter, waarom vinden wij als ONS dat? U heeft in deze materie het recht te weten waarom en hoe wij ons standpunt hebben bepaald.

Zolang D66, CU, CDA en VVD, dus het landelijke kabinet, geen maatregelen neemt om de instroom te beperken werken wij als ONS niet mee aan het in stand houden van een ongeremde toestroom van asielzoekers en vluchtelingen in deze uitzichtloze toestroom situatie.

Voor asielzoekers uit veilige landen die veelal om economische redenen naar Nederland komen kan sowieso geen plaats zijn. Het recht op voorrang bij toekenning woonruimte, gratis zorg, allerlei toeslagen en uitkeringen vinden wij absurd. Het kabinet is tot nu toe niet eens in staat gebleken om veilige landers en 60.000 in Nederland verblijvende illegalen terug te sturen.

De brief van het COA is duidelijk. Zij neemt geen afstand van de Noordoostpolder als vestiging locatie maar wil het probleem verschuiven naar een, in hun ogen, goed alternatief, namelijk een ander dorp. Alsof daar de bevolking met open armen staat te juichen. Het staat in een sneaky schrijven van Schoenmaker als bestuursvoorzitter van het COA.

Wij willen geen pion zijn op het schaakbord van een asielprobleem, maar zijn pioniers die het goed voor hebben met ons gebied en luisteren naar haar inwoners. Luttelgeest doet genoeg. 1000 mensen opvangen bij een dorp met 1375 inwoners!

ONS vindt dus dat de asielkraan dicht moet en dat er eerst een immigratiestop dient te komen in Nederland. ONS wil niet dat wij een opvangschoteltje in de Noordoostpolder worden onder een emmer die maar blijft overlopen door een lekkende asielkraan. Daarnaast zijn wij van mening dat illegalen[1] dienen te worden teruggestuurd en er een verplichte en gerichte integratie moet komen van nieuwkomers. Ook moet het segregratieprobleem worden opgelost. Daarbij mag ook een islamitische cultuur geen belemmerende rol spelen om integratie te bevorderen en om segregatie tegen te gaan. [2]

Dit alles staat nog los van de onveiligheid, de hoge criminaliteitscijfers bij deze Centra (zie de COA incidentenrapporten uit 2020 en 2021, resp. 396 en 208 incidenten in Luttelgeest) en politierapport uit 2018 (850 politie interventies in 1 jaar in AZC Luttelgeest).

Voorzitter,
De bevolking en omwonenden van Luttelgeest en Bant hebben gesproken. Een duidelijk...Nee!...

Die keuze respecteren wij als ONS. Alternatieve oplossingen in onze Noordoostpolder vinden wij dan ook niet wenselijk, maar onacceptabel zolang het Rijk meent de kraan open te moeten houden.

Wij hebben nog wel een advies aan Staatsecretaris van de Burg. De volgende keer niet zijn adjudant Leen Verbeek op ons afsturen, maar vooraf vooral het kaartje nog eens goed bekijken waar zich nog geen asiel- of aanmeldcentra bevinden. Daarmee zou hij zichzelf en zijn omgeving een groot voordeel en plezier doen. Hij hoeft zich dan namelijk niet eens door zijn chauffeur zo ver te laten rondrijden. Gemeenten rondom Den Haag doen namelijk niets aan opvang. Zie daar de oplossing!

[1] Het kennisinstituut voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid WODC doet al ongeveer twintig jaar onderzoek naar de populatie van irreguliere vreemdelingen in Nederland. Het recentste WODC-rapport, opgesteld door onderzoekers van de Universiteit Utrecht, verscheen in oktober 2020. Conclusie: van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018 verbleven tussen de circa 23.000 en 58.000 vreemdelingen onrechtmatig in Nederland.

[2] (Wie het boek van Lale Gul gelezen heeft ziet dat een niet op zichzelf staand probleem in Nederland is.)

ONS zal dus voor optie 1 stemmen. Een basaal nee!

Berthoo Lammers & Helga Wiedijk