ONS Noordoostpolder ondersteunt ambitieuze visie klimaatadaptatie

19-11-2023
Bert Jan Aling
Bert Jan Aling

Emmeloord, 19 november 2023 | Wij delen als fractie van ONS Noordoostpolder onze positieve instemming met de visie op klimaatadaptatie voor onze gemeente. Deze visie is cruciaal om onze samenleving en leefomgeving aan te passen aan veranderende klimaatomstandigheden. ONS Noordoostpolder hecht waarde aan groen, leefbaarheid, en biodiversiteit.

We zien deze waarden al terug in recente plannen, zoals Emmelhage fase 3 en de herinrichting van het dokter Jansenpark. De visie benadrukt de noodzaak van aanpassingen om schade en gezondheidsrisico's door klimaatverandering te voorkomen. Kwetsbaarheden, variërend van oververhitting tot wateroverlast, onderstrepen de urgentie van een klimaatgerichte aanpak.

Als gemeente hebben we de verantwoordelijkheid om een klimaatbestendige en waterrobuuste leefomgeving te realiseren, zoals gevraagd vanuit het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Onze stip op de horizon is helder: in 2050 een klimaatbestendige en waterrobuuste samenleving. Dit impliceert het voorkomen van schade en gezondheidsrisico's tijdens extreme weersomstandigheden.

De opgaves die bijdragen aan deze ambitie zijn helder geformuleerd, en wij onderschrijven de uitgangspunten die de basis vormen voor ons streven naar een groene, biodiverse leefomgeving. Als fractie van ONS Noordoostpolder omarmen we deze visie en kijken uit naar concrete stappen. De uitvoering van deze visie wordt integraal onderdeel van onze omgevingsprogramma's en omgevingsplan.  

In 2026 evalueren we de resultaten en sturen waar nodig bij. Het bereiken van een klimaatadaptieve samenleving vereist creativiteit en alertheid, en we zijn vastbesloten om deze uitdaging aan te gaan.

Bert Jan Aling
Ons Noordoostpolder - lid commissie Wonen