ONS steunt meer veiligheid fietspaden Noordoostpolder.

19-11-2022

De gemeenteraad reserveert 7 ton voor plannen die fietsen in de Noordoostpolder fijner en veiliger maken. Concrete voorstellen daarvoor zijn er nog niet. "Maar we willen voorkomen dat plannen straks mislukken omdat het geld een struikelblok is", legt Gerda Knijnenberg uit.

EMMELOORD, 17-11-2022 - Haar ChristenUnie-SGP diende daarom tijdens de begrotingsbehandeling samen met D66 en PvdA een voorstel in. "We geven het geld nu niet uit, maar creëren alleen vast financiële ruimte", aldus Knijnenberg. "Want de afgelopen jaren is er bar weinig gebeurd op dit terrein. Het is de hoogste tijd voor daden in plaats van woorden. We willen eindelijk iets van de grond brengen. Dit is daarvoor een aanzet", vindt ook Wim van Wegen (D66), die onder meer verwijst naar het 'debacle fietspad Zwartemeerdijk'.

ONS Noordoostpolder vindt dit plan sympathiek, maar moet wel binnen de uitvoering van het mobiliteitsplan/visie liggen. 

Alleen VVD en Politieke Unie zijn het niet met hem eens. Die partijen vinden het oormerken van het geld nu te vroeg. Ze maken liever keuzes als de nieuwe mobiliteitsnota op tafel ligt. Die wordt in het eerste kwartaal van 2023 verwacht.