Positieve Stemming voor Stedenbouwkundig (buurt) plan van de Rietstraat en Zeebiesstraat.

09-10-2023


Bijdrage ONS-raadslid Bert Jan Aling inzake beoordeling stedenbouwkundige (buurt)plan voor de Rietstraat en Zeebiesstraat.


Voorzitter, ONS deelt graag het standpunt met betrekking tot het stedenbouwkundige (buurt)plan voor de Rietstraat en Zeebiesstraat, dat onlangs is voorgelegd aan de gemeenteraad. Als ONS Noordoostpolder hebben we dit plan zorgvuldig bestudeerd en onze stem uitgebracht.

Achter dit buurtplan schuilt een belangrijke aanleiding: de technische houdbaarheidsdatum van de woningen is verstreken, de woonwensen en eisen van huurders zijn veranderd, en de bevolkingssamenstelling is geëvolueerd. Bovendien worden betaalbaarheid en omgevingskwaliteit steeds belangrijker.

In het plan hebben we enkele essentiële uitgangspunten gezien die wij als ONS ondersteunen, zoals het behoud van de karakteristieke lijnen in de straten, het herstel van het groene karakter, de toevoeging van hoven voor ontmoeting, en de creatie van een gedifferentieerd woonmilieu dat meerdere generaties omvat. Daarnaast waarderen we het streven om de dominante invloed van parkeren op het straatbeeld te verminderen.

We begrijpen dat de huidige huurders zich in een onzekere situatie bevinden, en we willen ons begrip hiervoor uitspreken. Het gaat tenslotte om hun directe leefomgeving. We willen ook onze waardering uitspreken voor de buurtbewoners, die betrokken waren bij diverse inspreekavonden en de recente raadsvergadering van 2 oktober bijwoonden.

We betreuren het dat, ondanks alle gesprekken en participatie-inspanningen, nog steeds onvrede heerst onder de buurtbewoners. Dit maakte onze keuze als fractie niet eenvoudig, omdat we beseffen dat het onmogelijk is om aan ieders verwachtingen te voldoen.

Desondanks hebben we ervoor gekozen om de lijn van de stedenbouwkundige te volgen, iemand die specifiek is opgeleid voor dergelijke vraagstukken. Dit plan is niet alleen gericht op de korte termijn, maar ook op de lange termijn.

We zijn tevreden met de variatie aan woningen, geschikt voor gezinnen en alleenstaanden, waar momenteel veel vraag naar is. Hoewel we van mening zijn dat het participatieproces verbeterd had kunnen worden, constateren we dat veel van de besproken punten zijn meegenomen in het definitieve plan.

We zijn ook blij dat de straten autoluw zullen worden, wat zal resulteren in groenere straten met onder andere bomen. Het behouden van het DNA van de Noordoostpolder is belangrijk voor ons, en we zijn verheugd dat dit terugkomt in de plannen, inclusief de hofjes en aandacht voor cultuurhistorische kwaliteiten.

Tot slot heeft de wethouder toegezegd dat het speelveld achter de Hoefbladstraat na de verbouwing met behulp van participatie mooi zal worden ingericht.

Impressie stedebouwkundig plan.
Impressie stedebouwkundig plan.

Bron: 2023-10-Stedebouwkundigplan gemeente Noordoostpolder