Rekenkamer Noordoostpolder: Aanpak ondermijning krijgt te weinig aandacht.

06-11-2023

Emmeloord, 6 november 2023 | De rekenkamer van de gemeente Noordoostpolder heeft onderzoek gedaan naar de aanpak van ondermijning door de gemeente en de bekendheid hier van bij de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. Ondermijning van de democratische rechtsorde is een probleem dat landelijk veel aandacht krijgt
.
Binnen de gemeente Noordoostpolder is ondermijning een reëel probleem. Ondermijning richt zich op drugscriminaliteit, witwassen en arbeidsmigranten. De rekenkamer heeft dit onderzoek in de periode december 2022-maart 2023 uitgevoerd.
Het blijkt dat de aanpak van ondermijning binnen de gemeente Noordoostpolder onder de maat is. Dit komt deels door onderbezetting, maar ook door het ontbreken van het gevoel van urgentie bij college en raad.
De beschikbare menskracht is laag ten opzichte van die van een aantal naburige gemeenten. Uit het onderzoek bleek ook dat de verantwoordelijke bestuurders onvoldoende het voortouw namen bij de aanpak van ondermijning. Bovendien heeft een aanzienlijk deel van de raad onvoldoende oog voor de problematiek rond ondermijning.

De rekenkamer heeft het rapport aangeboden aan de gemeenteraad. De rekenkamer geeft op 31 oktober 2023 in raadscommissie Bestuur, Financiën en Economische Zaken een toelichting op het rapport. Op 27 november is er een beeldvormende bespreking en op 11 december is de raadsbehandeling. Het rapport is te vinden op de website van de gemeenteraad.
Rekenkamers zijn bij wet ingesteld en ondersteunen de gemeenteraad door het doen van onderzoek binnen het domein van de gemeente naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Zij zijn onafhankelijk en trekken op basis van het onderzoek conclusies en doen aanbevelingen aan raad en college van B&W.

Reactie ONS Noordoostpolder:

"De ONS Fractie onderschrijft het rapport volledig, echter doorziet ook de moeilijksgraad van praktische signalering. Ondermijning is niet altijd zichtbaar in de samenleving en kent grens- en raakvlakken met belangenverstrengeling en ongewenste (zakelijke)activiteiten. De vraag is of "protocollen" de juiste oplossingen bieden. Aangezien ondermijning een verzamelnaam is voor verschillende vormen van criminaliteit, maakt het de opsporing niet eenvoudig. Het gaat dan bijvoorbeeld om illegale hennepteelt, drugshandel, geld witwassen, mensenhandel zoals gedwongen prostitutie en arbeidsuitbuiting, criminele motorbendes, bedreiging en intimidatie, zorgfraude en vastgoedfraude. Desalniettemin zal de ONS Fractie zich buigen over de noodzaak van een amendement/motie bij de behandeling van dit agendapunt in de Raad waarbij controlemogelijkheden kunnen worden gewaarborgd.

Berthoo Lammers,
Lid van Commissie BFE

(c) bron Gemeente Noordoostpolder

Klik op onderstaande link voor een live interview met Burgemeester Roger de Groot en VVD Raadslid Jasper van OS

REACTIE BURGEMEESTER

1 november 2023 | "We moeten er keihard mee aan de slag." Dat zegt burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder over de aanpak van criminelen in de gemeente.

De Groot is het eens met de conclusie van de Rekenkamer dat hij te weinig zicht heeft op ondermijning in zijn gemeente, al worden er volgens hem wel goede stappen gezet.

Bij ondermijning vragen criminelen aan legale bedrijven om illegale dingen voor ze te doen. Bijvoorbeeld het witwassen van geld of het opslaan van materialen om drugs mee te maken. De gemeente Noordoostpolder zou te weinig doen om dat contact in kaart te brengen, concludeerde de Rekenkamer eerder deze week.

Wat moet er beter?
"Een harde conclusie", zegt de burgemeester. "We weten dat er nog veel te doen is." Hij geeft aan dat de gemeente Noordoostpolder het onderwerp wel degelijk op de agenda heeft gehad de afgelopen jaren, maar niet voldoende. "Dat heeft onder meer te maken met een gebrek aan personeel."

Volgens De Groot heeft de gemeente de afgelopen tijd 22 bedrijventerreinen gecontroleerd. "En de afgelopen maanden zijn we veel bezig geweest met mensenhandel. En we zijn weer volop bezig met preventie."

Dat betekent volgens de burgemeester niet dat de conclusies van de Rekenkamer nu al zijn achterhaald. "We moeten bewust zijn van ondermijning. Niet alleen ik, maar ook de gemeenteraad en de samenleving. Dus ik denk dat we gewoon keihard aan de slag moeten", aldus De Groot.

Bron: Omroep Flevoland