Sacha Werkman tekent intentieverklaring ketenaanpak mensenhandel

17-11-2022

Emmeloord, 16 November | Sacha Werkman tekende namens de gemeente Noordoostpolder de Intentieverklaring Ketenaanpak Mensenhandel.

Mensenhandel is het werven, vervoeren of opnemen en huisvesten van mensen met gebruik van dwang. Het doel daarbij is om hen uit te buiten. Slachtoffers zitten vaak in een kwetsbare positie.
Wij zeggen als gemeente Noordoostpolder toe om gezamenlijk stappen te zetten om de effecten van mensenhandel zoveel mogelijk terug te brengen. Dit doen we met de gehele keten van gemeentes. Wij willen samen tot een sluitende aanpak komen, zodat slachtoffers van mensenhandel herkend worden, passende hulp ontvangen en daders opgespoord en vervolgd worden.